Prøv avisen
Leder

Religion på sidelinjen

Erik Bjerager er chefredaktør på Kristeligt Dagblad. Foto: Leif Tuxen

Frankrig styrker verdsligheden. Respekt for tro er på retur

Lige siden terrorangrebet på USA den 11. september 2001 har den vestlige verden fået et stadig mere ambivalent og skeptisk forhold til ikke bare islam, men al religion. Det underliggende argument har været, at når nogle få ekstreme muslimers tro kan gøre dem så farlige, som tilfældet var, er det sikreste at marginalisere ikke bare islams, men al religions tilstedeværelse i samfundet.

Det har tiden lige siden været fuld af eksempler på, og i Frankrig lægges der nu i kølvandet på terrorangrebet på Charlie Hebdo op til en yderligere oprustning af verdsligheden som beskrevet i dagens avis.

Man kan ikke fortænke franskmændene i at handle efter det chokerende terrorangreb, for alle forstandige mennesker ønsker at bekæmpe den radikalisering af islam, vi er vidne til. Men både i Frankrig og herhjemme er det vigtigt at sikre en udstrakt trosfrihed. Ikke mindst i beskyttelsen af religiøse minoriteter er det afgørende at træde varsomt, for når det først bliver legitimt at begrænse deres frihed, vil også friheden over for de kristne trossamfund blive indskrænket. Derved indskrænkes al tros- og åndsfrihed.

I denne uge offentliggjorde Europarådet en kritik af SR-regeringen, fordi den for knap et år siden forbød rituel slagtning for både jøder og muslimer. Forbuddet var symbolsk, for rituel slagtning uden forudgående bedøvelse finder ikke sted i Danmark. Men hvorfor så indføre et forbud mod noget, der alligevel ikke finder sted? Det kunne kun tolkes som et fjendtligt politisk indgreb i religionsfriheden. Ydermere skete det på en gennemført arrogant måde. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) tog det drastiske skridt uden at ville tale med jøder eller muslimer. Det udtrykker hverken respekt for deres tro eller for trosfriheden som begreb.

Europarådet hæfter sig også ved, at muslimsk og jødisk omskæring af drengebørn er til debat, og selv om der ikke er noget forbud på vej, opbygges der i offentligheden en stemning for et forbud. Det er tankevækkende, at Europarådet anbefaler de stadig mere verdslige danske myndigheder at antage en følsom attitude i spørgsmålet om rituel slagtning af dyr og omskæring af drenge.

Det samme kunne politikere og myndigheder også passende gøre i en række tilfælde, der drejer sig om kristendommen herhjemme. Nye hospitaler får ikke længere kirkerum, men religionsneutrale refleksionsrum. Festivaler vil ikke længere have præster til stede. Konfirmationsundervisningen presses ud af skoleskemaet.

I takt med at sekulariseringen af samfundet tiltager, vinder også intolerancen frem.

Det er ikke nogen god udvikling.

bjer