Religionsfrihed

NÅR TROSFRIHEDEN krænkes, sker det sjældent alene. Tros- og religionsfriheden er nøje knyttet til ytringsfriheden, og trædes den ene under fode, knægtes også den anden. Det sker sjældent i demokratier, hvor intellektuel og åndelig frihed står i høj kurs, hvorimod de mange totalitære styreformer ofte ikke tolererer, at indbyggere nærer loyalitet over for instanser, der står over staten. At bøje sig for Gud eller en religiøs myndighed opfattes som undergravende for statsmagten. Når det amerikanske udenrigsministerium som omtalt i dagens avis for anden gang udsender en mam-mutrapport om religionsfrihedens tilstand i verden, bør det derfor interessere langt uden for de rækker, der traditionelt er optaget af religiøse spørgsmål. At leve med friheden til at praktisere sin tro er så væsentligt et livsvilkår, at det er vigtigt at kæmpe for menneskers ret dertil. Rapporten, der udarbejdes for andet år i træk, er det eneste forsøg, der gøres på at skabe en verdensomspændende fortegnelse over, hvilke frihedsgrader mennesker har i udfoldelsen af deres tro, og selv om der ikke drages overordnede konklusioner om religionsfrihedens tilstand i verden, er de konkrete eksempler væsentlige brikker i de store billede. Kina, Burma, Iran, Irak og Sudan står højest på listen over krænkere af religionsfriheden, som ikke mindst i den muslimske verden har svære kår. Her forfølges ikke bare kristne, men de fleste anderledes troende. Irans regerende shiamuslimer forfølger for eksempel den sunnimuslimske minoritet, mens Iraks regerende sunnier forfølger majoritetsbefolkningen af shia-muslimer. Mange europæere udvandrede til Amerika på grund af religiøs forfølgelse, hvorfor USA udviklede en særlig tradition for udstrakt og ubetinget religionsfrihed. Den omfatter skattebegunstigelse til alle trossamfund og sekter, og religionsfrihedsbegrebet er i praksis så bredt, at det omfatter alle grupper, der betegner sig selv om religiøse. Det er derfor ingen overraskelse, at den amerikanske rapport finder anledning til at påtale fem europæiske lande, heriblandt Tyskland og Frankrig, for deres kamp imod farlige sekter, blandt andet Scientology. Mens fællesskabet og beskyttelsen mod åndelige overgreb sættes højest i Europa, har USA altid valgt at sætte den enkeltes frihed - også friheden til at manipulere andre mennesker - over andre friheder. Det er svagheden i det amerikanske syn på religionsfriheden og styrken i det europæiske. Årsrapporten over religionsfrihed er værdifuld, men må vi betakke os for at få eksporteret hele det amerikanske syn på religionsfrihed til Europa. Vi klarer os bedst uden. bjer