Rygmarvsradikal

HVAD ER Det Radikale Venstres politik på udlændingeområdet? Det kan nogle gange virke, som om den er baseret på en rygmarvsreaktion: Hvis nogen siger ordene »ændring af udlændingepolitikken«, så siger de radikale »nej«. Men på den anden side viser det sig gang på gang, at det alligevel lykkes for regeringspartneren, Socialdemokratiet, at få de radikale med et langt stykke ad den nødvendige politiks vej. Det er godt for folkestyret, selv om det ikke altid er med til at kaste mere lys over Det Radikale Venstre. Indenrigsminister Karen Jespersen (S) stod til offentlig radikal spanking, da hun foreslog, at kriminelle asylsøgere, der bruger den tid, det tager at behandle deres sager, til at begå kriminalitet, skulle isoleres. Det var faktisk Røde Kors-ansatte på asylcentret Aunstrup ved Roskilde, der havde rejst problemet. De slog alarm, fordi den tid, de brugte på kriminelle, overskyggede arbejdet med de egentlige asylsøgere. At Karen Jespersens ordvalg var mere end uheldigt er en kendsgerning, der fik lov til at fylde mere end det egentlige problem, nemlig hvad man skal stille op med kriminelle asylsøgere. Men den radikale orkan lagde sig og mundede ud i let brise, da den radikale Elisabeth Arnold blev enig med ministeren om, at kriminelle asylsøgere fremover skal isoleres, og behandlingen af deres ansøgning om asyl bringes ned til mellem en og to måneder. Karen Jespersen påkaldte sig også radikal vrede, da hun foreslog nedsættelsen af en kommission, der skulle undersøge antallet af flygtninge og indvandrere samt deres efterkommere i Danmark om 20 år. Karen Jespersen mener, at sådanne tal kan være med til at skabe en bedre integration i kommunerne, når der fremover skal planlægges børneinstitutioner, skoler og ældrepleje. Men økonomiminister Marianne Jelved var skarp i sin kritik af forslaget, og Karen Jespersen har trukket i land. I går foreslog hun i et samråd i Folketingets retsudvalg, at man skal nøjes med Danmarks Statistiks befolkningstal, der dog er fremstillet på en måde, som gør dem svær at anvende i netop den planlægning, ministeren efterlyser. Derfor overvejer regeringen at betale Danmarks Statistik for nye opgørelser, der vil være mere detaljerede. De radikale har endnu ikke tilsluttet sig forslaget. Noget tyder på, at partiets udlændingepolitik skal indeholde et bombastisk »nej«, et forsigtigt »måske« og et tøvende »ja« - i den rækkefølge. Ufrugtbare diskussioner kunne undgås, hvis Det Radikale Venstre turde være mindre berøringsangst over for udlændingepolitikken og på et tidligere tidspunkt indgå i en dialog med et tøvende »ja« eller et forsigtigt »måske« og så om nødvendigt et bombastisk »nej« - men i den rækkefølge. miep