Saglig debat

FOLKETINGET havde i denne uge en debat, der med sin information, saglighed og principielle tilgang til emnet, hævede det over den dagsaktuelle debat - næsten da. For naturligvis var den uenighed, der fik SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten til at tage afstand fra Danmarks deltagelse i Kosovo for et år siden, også til stede, da Folketinget diskuterede de folkeretslige problemer omkring den internationale indgriben i en suveræn stat. Og ingen har søgt at benægte, at den internationale KFOR-styrke greb ind i Restjugoslavien eller Serbien på trods af traditionel og gældende folkeret, fordi aktionen ikke var sanktioneret af FN's Sikkerhedsråd. Sagligheden prægede imidlertid også denne debat i debatten Hovedtemaet var den redegørelse, som DUPI, Danmarks Udenrigspolitiske Institut, har udarbejdet på regeringens opfordrinhg. Det var regeringens redegørelse til Folketinget i tilslutning hertil, der var til debat. Konklusionen fra såvel DUPI som regeringen er, at Kosovo-aktionen blev gennemført efter nødretsprincippet, da Kina og Rusland var imod, og et veto derfor lammede FN's Sikkerhedsråd. Det egentlige problem er derfor ikke, at man krænkede den traditionelle folkeret, der bygger på nationalitetsprincippet og ukrænkelige nationale grænser, der søgtes sikret ved FN-pagten for mere end 50 år siden. Problemet er, at krig og uroligheder ved indgangen til det 21. århundrede opstår mellem folkegrupper eller mellem en regering og et mindretal inden for nationale grænser. Krige, der medfører alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og dermed den anden, vigtige del af FN-samarbejdet. Kan, skal og vil vi i år 2000 sidde passive, når der sker etniske udrensninger eller andre grusomheder, fordi nationalstatens grænser er ukrænkelige. Svaret er nej, også fra FN, hvor generalsekretær Koffi Annan klart har tilkendegivet denne holdning. Problemet er snarere, at der i dag er lande, hvor man ikke skrider ind, mest aktuelt Ruslands fremfærd i Tjetjenien. Årsagen hertil er naturligvis politisk, og derfor er der brug for, at FN og Sikkerhedsrådet får større opbakning og midler til at handle. Af politiske grunde er der lange udsigter med at fjerne stormagternes veto-ret fra Sikkerhedsrådet. Debatten var grundig og saglig. Konklusionen blev, at Danmark skal arbejde for et styrket FN og for forebyggelse af konflikter. Men det vigtigste var måske, at Folketinget dokumenterede den brede enighed om dansk udenrigspolitik, som har været tradition i Folketinget. Debatten i onsdags var en god medicin mod politikerlede. jr-o