Scientologys medvind

At al tro skulle være lige god, er en af tidens store vildfarelser

Anders Ellebæk Madsen er redaktør for Kirke & Tro på Kristeligt Dagblad. Foto: Paw Gissel

Anette Iren Johansen kom ud af Scientology med en gæld på cirka tre millioner kroner. Hun havde brugt en stor del af pengene på at betale organisationen for kurser, der skulle føre hende op på højere erkendelsesniveauer. En af metoderne var at overtale den unge studerende uden midler til at tage lån i banken, og ifølge afhopperen gik et medlem af Scientology med ned til banken for assistere med låntagningen.

Den gældsatte kvinde siger selv, at hun undervejs mistede sin kritiske sans - og det store spørgsmål er, om vi også i bredere forstand risikerer at miste vores kritiske sans over for bevægelser som Scientology.

Bevægelsens største fordel i disse år er nemlig, at der er udbredt medvind til idéen om, at al religion er lige god eller lige dårlig. Ikke mindst mennesker, der er trætte af religion, indtager ofte det standpunkt. Det er et tyndt standpunkt, men man kan ikke desto mindre finde en del forskere, som er villige til at knibe øjnene meget hårdt i for at bevare illusionen om, at alt er lige godt på deres felt.

Det er mest muslimer og ateister, der trækkes frem som argument for at ligestille trosretninger i den offentlige debat. Men der er ikke nok opmærksomhed på, at sekter og forretningslignende organisationer som Scientology ved samme udvikling kan få bedre mulighed for at udnytte folk. For nylig beskrev Kristeligt Dagblad, hvordan amerikanske satanister som en naturlig konsekvens af den amerikansk religionsligestilling har fremsat et velbegrundet krav om at opstille et satanist-monument foran en retsbygning med samme ret, som landets kristne har.

Den kvalitative vurdering af religion er her erstattet af en rettighedskamp, hvor kritik af misudviklede former for religion har meget ringe vægt.

I dag er Scientology ikke godkendt som trossamfund i Danmark. Det er et udtryk for, at myndighederne ikke helt har mistet deres kritiske sans og sunde fornuft. Godkendelsen beror på skøn fra fagfolk lige nu. Men i en ikke fjern fremtid risikerer dette kritiske skøn at blive erstattet af en formel proces, der vil give flere outrerede trosretninger samfundets blå stempel, fordi kriterierne bliver lettere at leve op til. Regeringen har bebudet et udvalgsarbejde om andre trossamfund end folkekirken, hvor der er lagt op til at se på klare kriterier for godkendelse af trossamfund. Man må advare imod at bane vejen for godkendelse af bevægelser som Scientology og dermed give dem privilegier som vielsesbemyndigelse og skattefordele.

Den blinde forestilling om, at al religion er lige god, styrker bevægelser som Scientology. Den kritiske indvending er selvfølgelig, at det næsten altid er fordummende at antage, at alt er lige godt. Den forestilling bør man heller ikke lovgive ud fra.

AEM