Prøv avisen
Leder

Kristeligt Dagblad mener: Selvmord er ikke lægens bord

Af Henrik Hoffmann-Hansen, Politisk redaktør

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Betingede domme til selvmordslæger sender et godt signal

Pensioneret læge Svend Lings og pensioneret psykiater Frits Schjøtt fik ved retten i Svendborg i går betingede domme på henholdsvis 40 og 14 dages fængsel for medvirken til selvmord. Især Svend Lings er kendt for sin åbenlyse kamp for at lovliggøre assisteret selvmord. Selvom dommene er forholdsvis milde, har retten sendt et klart og godt signal om, at dødshjælp simpelthen ikke er en læges opgave.

Den opmuntrende side af historien er, at Lægeforeningen er forbilledligt klar i sin modstand mod lægehjælp til selvmord, og at forsvindende få læger er uenige i den linje. Lægeforeningen vedtog så sent som i april nye etiske retningslinjer, hvor netop afvisningen af aktiv dødshjælp blev føjet til som et nyt af i alt 27 principper for god lægeetik. I forgårs erklærede Lægeetisk Nævn, at Svend Lings har overtrådt de principper ved at offentliggøre en vejledning i, hvordan man kan begå selvmord, og ved at skaffe dødelig medicin til patienter.

Bag de aktuelle sager ligger et tankevækkende skift i sprogbrugen. For år tilbage talte man om aktiv og passiv dødshjælp. I begge tilfælde handlede det om, hvor langt læger kunne gå med smertebehandlingen af terminalt syge mennesker. Ved den passive dødshjælp var fokus på smertelindringen, også selvom det måtte fremrykke dødens indtræden nogle timer eller i ydertilfælde få dage. Aktiv dødshjælp derimod ville indebære, at lægen bevidst overdoserede den smertestillende medicin, så den med sikkerhed ville være øjeblikkeligt dødelig.