Prøv avisen

Selvmordsbølge

Foto: Sinar 2

Unge menneskers selvmord er uforklarlig. Forbyggelsen er åbenhed og samtale

LIGE SIDEN DEN tyske forfatter Johann Wolfgang Goethe i 1774 skrev Den unge Werthers lidelser, har man kendt til, at selvmord er smitsomt blandt unge. Romanen om ulykkelig kærlighed skabte en bølge af selvmord i Europa og blev af samme grund i en periode forbudt i en række lande, herunder Danmark. I moderne tid har selvmordsforskningen vist, at selvmordsbølger blandt teenagere og unge er et reelt problem og langt mere sandsynlig end blandt ældre.

DER HAR HELDIGVIS aldrig været en så voldsom selvmordsbølge blandt unge herhjemme som den, der for øjeblikket udspiller sig i Storbritannien. 17 unge i alderen 15 til 26 år har i løbet af nogle måneder begået selvmord i det sydlige Wales, og de britiske myndigheder er i syv sind om, hvordan de skal forholde sig til tragedien. Nogle forskere mener, at unge kan opleve en form for rus i sorgen over tabet af en nærtstående, hvorved der udløses en selvmordsbølge. Men den virkelige forklaring mangler.

Unges selvmord er noget af det vanskeligste at forstå og forlige sig med. I det britiske tilfælde har næsten alle unge været forholdsvis velfungerende mennesker, hvis efterladte familier nu må kæmpe med at søge en forklaring. Hverken psykisk sygdom, ulykkelig kærlighed eller social udstødelse kan forklare selvmordene. Nogle har ment, at internettet med dets mange mødesteder for unge har været en kilde til selvmordene. Men det benægtes af nogle af de efterladte. Andre mener, at den britiske presses voldsomme omtale af selvmordene har virket som en motor og været med til at inspirere andre til at tage sig af dage. Men forskningen peger ikke i den retning. I Norge har pressen en fælles overenskomst om aldrig at omtale død ved selvmord, men selvmordsraten i Norge er højere end i Storbritannien, hvor pressen altid angiver dødsårsagen. Kort sagt står briterne med et problem, som ingen kender løsningen på.

HERHJEMME ER selvmordsraten for nedadgående. Det ulykkelige i den ellers opmuntrende melding er, at antallet af især unge kvinders forsøg på at begå selvmord samtidig går op. Meget tyder på, at piger og unge kvinder oplever et helt særligt præstationspres i teenageårene, hvilket tilsyneladende udløser selvmordsforsøgene. Men det forklarer dem alligevel ikke helt. Åbenhed og samtale synes at være det måske bedste forebyggende middel mod unges selvmord. Det er en ringe trøst for de forældre, der sørger over tabet af et ungt menneske, men også en meningsfuld opfordring til alle andre om at lytte til og tale med de unge.