Prøv avisen
Leder

Sex forudsætter samtykke

Af Henrik Hoffmann-Hansen, Politisk redaktør

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Den juridiske hovedpine løses dog ikke med en ny paragraf

I 2017 blev der anmeldt 957 voldtægter i Danmark. Samme år blev 94 personer dømt for at have begået en voldtægt. Det er på alle måder et rystende lavt antal dømte, når man tænker på, at der foruden de anmeldte voldtægter ifølge kriminologisk forskning formentlig har været flere tusinde andre voldtægter, der bare aldrig er blevet anmeldt til politiet. Vel er der sket meget siden 1960’erne, da kun et par hundrede overgreb blev anmeldt hvert år, men vi bør som samfund kunne nå væsentligt længere i kampen mod voldtægter, der kan have invaliderende konsekvenser livet ud for dem, der bliver ramt.

I Folketinget har partierne til venstre for regeringen argumenteret for, at der juridisk bør indføres et krav om samtykke ved seksuelt samkvem. Det kan lyde teknisk, men det bygger på det uangribelige udgangspunkt, at sex skal være frivilligt. Sammen med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance stemte De Konservative og Venstre i efteråret imod et beslutningsforslag fra Enhedslisten netop om, at sex uden samtykke juridisk set skulle betragtes som voldtægt. De blå partier ville dengang afvente, hvad et ekspertpanel i Justitsministeriets regi nåede frem til. Nu har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ændret holdning, og de synes klar til at indføre et samtykkekrav som det, Enhedslistens forslag nævnte. Selvom ekspertpanelet endnu ikke har barslet. Nu skal Straffelovrådet så komme med et udspil. Det er svært helt at befri sig for mistanken om, at kovendingen har med det forestående folketingsvalg at gøre, for regeringspartiernes indvendinger i efterårets debat er ikke blevet besvaret i mellemtiden.

Der findes i hvert fald to seriøse indvendinger. Den ene er, at et samtykkekrav kan ramme retssikkerheden for personer, der anklages for en voldtægt. Sagt lidt firkantet: Hvordan skal man i en retssag bevise, at der har været et samtykke? Det er jo ikke noget, man typisk skriver ned i to eksemplarer med underskrift på forhånd. Det andet er, at det ikke er sikkert, at flere skyldige dømmes, selv med et krav om samtykke. Især Den Danske Dommerforening har været kritisk over for idéen. I retssalen vil det som hovedregel stadig være påstand mod påstand. Men måske kan det alligevel ændre nogle holdninger. Eksempelvis vil drenge muligvis tænke sig ekstra om, før de har samleje med meget berusede piger, der ikke meningsfuldt kan give samtykke til noget som helst. Faktisk viser en undersøgelse, at en fjerdedel af voldtægtsofrene og en fjerdedel af gerningsmændene er påvirket af alkohol. En mulighed er desuden, at flere voldtægter anmeldes, og at politiet vil kunne gå videre med flere sager. I hvert fald har nogle af vores nabolande fået samtykkeregler, og der er andelen af voldtægtsdømte væsentligt højere end herhjemme. Det taler for at gå samme vej, selvom den juridiske hovedpine grundlæggende ikke løses med en ny paragraf.