Sidste udkald

PIA CHRISTMAS-MØLLERs afgang som politisk leder af den konservative folketingsgruppe kom ikke som lyn fra en klar himmel. Men det var unægteligt en nyhed, da den forsmåede politiske leder kunne meddele, at det var partiets formand, direktør Poul Andreassen, der opfordrede hende til at gå. Stilen kan ligne det store erhvervslivs med en topstyret ledelses robuste konsekvens, når ledere skiftes ud efter behov. Forskellen ligger dog ikke kun i, at hvor sådanne lederskift som regel følges af en pose guld i aftrædelsessum, der ligner denne politiske ledelsesstil snarere en desperat menneskeofring. Der er også tale om et så markant politisk stilbrud, at det er vanskeligt at forestille sig, hvordan et politisk parti i noget nær opløsning skal kunne samle trådene i et nyt, sidste og desperat forsøg på at skabe sammenhæng og igen få politisk fodfæste. For det er absolut sidste udkald. På kun to et halvt år er det lykkedes den konservative folketingsgruppe at sætte enhver form for tillid til partiets politiske arbejdsduelighed over styr. Ikke fordi politikken mødte modstand eller skabte uro. Den var der knapt nok tid til at formulere, og når det skete, blev opmærksomheden bortledt af løbende eller nye trakasserier i folketingsgruppen. Formelt var det gruppeledelsens ansvar. Pia Christmas-Møller som politisk leder og Helge Adam Møller som gruppeformand. Men den loyalitet og tillid fra gruppen, der havde valgt dem, som var nødvendig for at løse opgaven, fik de ikke. Flertallet i gruppen bakkede dem ganske vist op, men både i og uden for gruppen har det været kritikerne, der satte dagsordenen. Det kunne, hvis stridspunktet var den politiske linje, have givet vitalitet og debat. Men de politiske uoverensstemmelser er svære at få øje på. Diagnosen er snarere det gamle ordsprog, at når krybben er tom, bides hestene. Ansvaret for den galopperende nedtur, hvor Det Konservative Folkeparti med accellererende hastighed nærmer sig katastrofen, er der mange om at dele. Det var ikke Hans Engells spirituskørsel alene, men nok så meget de kræfter i partiet, der overbeviste ham om, at hans inderste ønsker om en fortsat lederrolle hurtigt kunne realiseres, der fra starten skabte en uholdbar basis for Per Stig Møller. Og det var ikke valgresultatet efter det seneste folketingsvalg, men uforløste politiske ambitioner i en frustreret folketingsgruppe, der gjorde Pia Christmas-Møllers politiske lederstilling umulig. Her kan Det Konservative Folkepartis tragiske selvdestruktion nu fortsætte. Banen er ryddet for næste forsøg i en snart totalt meningsløs magtkamp om stumperne. Næste gang er der ikke mere magt at kæmpe om. jr-o