Prøv avisen
Leder

Kristeligt Dagblad mener: Sjælsmarks børn skal hjælpes

Af Morten Rasmussen, nyhedsredaktør

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Hverken forældre eller politikere skal bruge børn i asyldebatten

Dilemma: Situation hvor man skal træffe et vanskeligt valg, typisk mellem to lige dårlige eller gode muligheder.

Sådan lyder det i Den Danske Ordbog, og netop den beskrivelse må gælde for Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland.

Det omstridte center er atter blevet genstand for en debat om vilkårene for afviste asylansøgere – og ikke mindst deres børn. Det konkrete afsæt er en episode, hvor en far – samtidig med at han optager det hele på video – får afslag på kogte kartofler og broccoli til sin femårige søn med den begrundelse, at den kogte, usaltede mad er forbeholdt mindre børn. Faderen protesterer, og det hele ender med, at sønnen græder, mens faderen skændes med en vagt, der til sidst må bede faderen forlade kantinen.

Videoen deles så på nettet, hvor faderen – der sammen med hustruen faktisk havde fået asyl i Danmark, men nu befinder sig i Sjælsmark, da han og hustruen blev dømt til udvisning for at tjene penge på menneskesmugling af mere end 40 personer – får massiv opbakning fra borgere, interesseorganisationer og politikere, der fra begge sider af det politiske spektrum nu taler for, at Sjælsmark bør lukkes.

At der er tale om et dilemma, er åbenlyst. På den ene side står et principielt ønske om en lovgivning, hvor man ikke skal kunne ”strejke” sig til en opholdstilladelse ved at nægte udrejse, når man – efter at have fået sin sag behandlet hos alle instanser – har fået afslag på asyl. På den anden side står en grundlæggende medmenneskelig fordring om ikke at gøre skade mod andre mennesker, herunder ikke mindst at sikre den bedst mulige omsorg og trivsel for de 118 børn, der bor i Sjælsmark, fordi deres forældre enten ikke vil eller kan rejse ud af Danmark.

Her kan man kun opfordre alle parter til besindighed, ikke mindst af hensyn til netop børnene. Forældrene bør ikke skubbe børnene foran sig i forsøget på at få opholdstilladelse, men de danske politikere bør tilsvarende heller ikke spille hasard med børnenes trivsel, fordi man vil ”sende et signal” om fasthed til de afviste asylansøgere, der obstruerer udrejseprocessen.

Præcis som med al anden lovgivning vil også asyllovgivningen være meningsløs, hvis der ikke findes en form for sanktioner, når loven ikke respekteres. En sådan sanktion er netop Sjælsmark, men det bør være muligt at skabe et udrejsesystem, der med hensyn til eksempelvis undervisning, fritidsaktiviteter og omsorg støtter og løfter børnene, der jo ofte er dobbelt ramte, fordi de ud over en uvis fremtid også lever med forældre, hvoraf mange er traumatiserede og depressive.

Et stort flertal blandt politikerne og i befolkningen støtter en restriktiv udlændinge-politik, men det må aldrig blive et alibi for et svigt i omsorgen for børn.

Regeringen bør derfor sluge al stolthed og overveje, om problemet med afviste asylansøgere kan håndteres på en måde, der flugter med det menneskesyn, det danske velfærdssamfund historisk er kendt for. Kan det eksempelvis overvejes, om børnefamilier i en kortere periode kan bo uden for centret, så de ikke henslæber år efter år i de trøstesløse omgivelser? Måske kan man bare indledningsvis tillade familierne at leve et mere almindeligt familieliv, hvor de eksempelvis selv får lov at lave mad, som den lokale præst nær Sjælsmark foreslår i dagens avis?

Der findes ingen enkle løsninger på de globale migrantstrømme, der udfordrer hele Europa. Men det er ikke et politisk nederlag at tage hånd om de svageste i samfundet, og den gruppe må børnene i Sjælsmark siges at tilhøre.