Skilsmissens pris betaler børnene

Nye tal viser, at alt for mange børn må leve i brudte familier

Det er paradoksalt, at i en tid, hvor forældre bliver beskyldt for at feje hver en sten af vejen for deres børn, er stadig færre i stand til at give børnene det, de allerhelst vil have: mor og far under samme tag.

Som det fremgår af de nyeste tal fra Danmarks Statistik, der omtales i dagens avis, er det nu kun 6 ud af 10 af de 16-årige, der bor med begge forældre, og det er en voldsom nedgang i forhold til for 30 år siden. Dengang var det 8 ud af 10. I to af landets største kommuner, København og Frederiksberg, er det kun halvdelen, der bor med både mor og far. Med andre ord er det dér lige så normalt at bo med en enlig forælder eller i en sammenbragt familie som at bo i en klassisk kernefamilie.

LÆS OGSÅ: Vi får færre enebørn og flere papbørn

Det er godt for børnene, at det ikke længere er stigmatiserende at være skilsmissebarn, men når det er sagt, er der heller ikke meget andet godt at sige om de nye tal. Det er ikke børnene, der ønsker, at familierne bliver brudt. Af en undersøgelse fra 2011 fremgik det, at 12-årige elsker kernefamilien med mor, far og børn og opfatter dén som en rigtig familie.

Skilsmisser koster den enkelte, men også samfundet dyrt. Præcis hvor meget ved man ikke, men i Storbritannien har den britiske tænketank Relationship Foundation dokumenteret, at skilsmisser hvert år koster det britiske samfund godt 400 milliarder kroner. Der er ingen grund til at tro, at det relativt set er billigere i Danmark. Tværtimod sikrer velfærdsstaten en række ydelser til skilsmissefamilier i form af boligsikring og diverse tilskud.

Derudover følger der også i kølvandet på skilsmisser øget sygefravær, og endelig ved man, at skilsmissebørn på mange områder klarer sig dårligere end andre børn til skade for dem selv og samfundet. Der er altså megen livskvalitet og velfærdskroner at hente ved at reducere antallet af skilsmisser.

Der er heldigvis i dag en stor bevidsthed om, at børnene skal skånes, når forældrene går fra hinanden. Mange skilsmisseforældre strækker sig langt for at samarbejde til børnenes bedste, og det er ikke alle skilsmisser, der får en dårlig udgang. Men når ægtepar bliver skilt, er det ofte, fordi de grundlæggende ikke kan finde fælles fodslag. Der er ingen grund til at tro, at et samarbejde om børnene bliver nemmere efter en skilsmisse.

Det er ikke nemt at være moderne børnefamilie, men den sammenbragte familie er endnu mere skrøbelig. Skilsmissebørn, der lever i nye familier med halv- og stedsøskende, bonusmødre og papfædre, risikerer at skulle igennem flere brud i løbet af opvæksten. Derfor er der al mulig grund til, at såvel familier som samfund arbejder på at nedbringe antallet af skilsmisser.

kdh