Prøv avisen
Leder

Søges: Teologer, der vil på landet

Af Anders Ellebæk Madsen, Redaktør for kirke, tro og historie

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Præstemangel truer, men københavneri endnu mere

Kommer der til at mangle præster i folkekirken, vil det få negative konsekvenser for kristendommen hertillands på mange områder. Derfor er det vigtigt, at et udvalg nu har udarbejdet en betænkning om udfordringen i god tid, så der kan handles med rettidig omhu. Der er arbejdet siden 2016 på at ”komme med forslag til initiativer med henblik på rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken”, som opgaven lød i udvalgets kommissorium.

Den store nyhed i rapporten er, at man åbner for at få flere akademikere, der ikke er teologer, ind i folkekirken som præster. Det forslag er der gode argumenter for. Mange religionsvidenskabsmænd eller humanister ville kunne bidrage med noget frugtbart. Idéhistorikeren Kjeld Holm, der blev biskop over Aarhus Stift, er et eksempel på, at de rigtige personer kan tilføre folkekirken noget nyt og godt. Den faglige soliditet må naturligvis sikres gennem grundig teologisk efteruddannelse, og det synes alle parter at være opmærksomme på, så der er sandsynlighed for, at denne ændring kan blive vellykket.

På den svage side står, at det efter flere rapporter stadig er usikkert, hvor stort det fremtidige problem med præstemangel bliver. Tidligere dekan ved Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet Steffen Kjeldgaard-Pedersen har stillet sig skeptisk over for, om der er behov for mere end de eksisterende ordninger. Og betænkningen savner overbevisende, friske fremskrivninger af udviklingen.