Sol eller hegn

Leder

I FARUM har borgmester Peter Brixtofte (V) fået kommunalbestyrelsens flertal til at sende kommunens ældre på 14 dages charterferie til sydens sol. I Brøndbyerne får borgmesterkollegaen Kjeld Rasmussen (S) næppe flertal for at sætte hegn omkring en 15 etagers boligblok, Brøndby Nord Vej 72. De nye tiltag, som de to borgmestre har fostret ideerne til, har det ene til fælles, at de bryder med traditionel tankegang. At den ene, Peter Brixtofte, så vælger den charmerende solskinsferie til ældre, medens Kjeld Rasmussen vil sætte hegn om en socialt stærkt belastet boligblok, siger formentlig mest om to forskellige miljøer i Farum og Brøndbyerne. Til gengæld er det disse forskelle, mere end to borgmestres hittepåsomhed, der burde interessere. De har begge et anliggende, som er større og alvorligere opmærksomhed værd. Peter Brixtoftes ferietilbud til kommunens ældre vil for mange have en positiv indflydelse på helbred og livskvalitet. Ingen tvivl om det. Farums forsøg skal vare tre år. Det vil komme nogle ældre i Farum til gode, og selv om det måske ikke socialt rammer helt retfærdigt, er det nok meget klogt, at man ikke indskrænker det til folkepensionister, der ikke har fradrag i pensionen på grund af andre indtægter. Til gengæld bør man lade Socialforskningsinstituttet følge forsøget og finde ud af bæredygtigheden målt i forhold til såvel den forbedrede livskvalitet som de sociale udgifter, Peter Brixtofte og Farum i den sidste ende mener at spare. Og hvad med kommunens andre sociale svage grupper. Måske burde den enlige mor, svage børnefamilier samt førtids- og invalidepensionisterne også have chancen. Det får disse grupper i hvert fald ikke, hvis Kjeld Rasmussens tanker om at isolere et socialt stærkt belastet boligområde i Brøndbyerne fra den øvrige del af kommunen gennemføres. Tanken om et hegn uden om bebyggelsen med en - bevogtet - indgang er udtryk for en nedværdigende social diskrimination. Her behøver man ikke sætte socialforskere ind for at vurdere virkningen. Det ændrer til gengæld ikke ved den virkelighed, som Kjeld Rasmussen med sit uortodokse og forkastelige forslag også retter opmærksomheden mod. Problemet rammer lige ind i den debat, der i denne uge er rejst om mangelen på nyt socialt boligbyggeri. Sammenhobningen af sociale tilfælde i sociale boligbyggerier løses ikke med byggestop, men ved en bedre integrering af de sociale boliger i den almindelige boligmasse. Måske var det også en idé, hvis de sociale ghettoers beboere fik tilbud om en ferie væk fra hverdagens problemer. jr-o