Prøv avisen
Leder

Statsborgerskab er noget særligt

Foto: Leif Tuxen

Af Johannes Henriksen

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Fornuftigt at skærpe krav til at opnå statsborgerskab

En dag om året er Christiansborg i en helt særlig stemning. Og det er ikke, fordi der er valg, eller fordi Dronningen åbner Folketinget. Det er, fordi et stort antal mennesker er inviteret til Christiansborg, fordi de har fået dansk statsborgerskab. Det er en festlig dag med glade mennesker, som ofte fortæller, hvor meget netop den dag betyder for dem. Det er godt, at det er sådan. Tildeling af statsborgerskab er og skal være noget helt særligt.

Danmark har nogle af Europas strammeste regler for opnåelse af statsborgerskab, som kan føres tilbage til lov om indfødsret af 1776, og som er indskrevet i Grundloven, sådan at indfødsret udelukkende kan tildeles ved lov efter særlige bestemmelser.

Nu er der så fra regeringens side lagt op til at foretage yderligere stramninger af kravene til statsborgerskab, især skærpede krav til selvforsørgelse og en bestemmelse om, at visse former for grov kriminalitet skal gøre det umuligt at opnå statsborgerskab.

Grundlæggende er det helt rigtigt at sikre stramme regler for tildeling af statsborgerskab. Og selvom det formentlig vil være ganske få personer, som vil være omfattet af bestemmelsen om kriminalitet, så er det værd at huske på, at nogle ganske få sager om statsborgerskab til hårdkogte bandemedlemmer eller radikale islamister er ekstremt skadelige både for integrationen i almindelighed og for tilliden til reglerne for statsborgerskab.

Politisk er regeringens største problem, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står klar i kulissen til at overbyde regeringens udspil, blandt andet med krav om et årligt loft på 1000 tildelinger af statsborgerskab samt mulighed for at fratage statsborgerskab ved grov kriminalitet.

Forhåbentlig vil det lykkes regeringen at samle et bredt flertal med vægt på en fornuftig og stram tildeling af statsborgerskab.