Styrk u-landsbistanden

Stram flygtningepolitikken, men brug mere på u-landsbistand

Erik Bjerager, chefredaktør og direktør for Kristeligt Dagblad.
Erik Bjerager, chefredaktør og direktør for Kristeligt Dagblad. Foto: .

Det ligner en historisk dårlig timing, at Venstre og flere andre af de borgerlige partier vil skære ned på u-landsbistanden i en tid, hvor der ikke siden Anden Verdenskrig har været så mange flygtninge i verden. 56 millioner mennesker er på flugt og en ikke ubetydelig del af dem ønsker at komme til Europa. Ydermere antager flygtningestrømmen i stigende grad karakter af en folkevandring. De, der søger mod det forjættede kontinent fra Afrikas nordlige kyster over Middelhavet, er ikke kun flygtninge fra krigene i Mellemøsten eller det sammenbrudte Libyen. De er på flugt fra borgerkrige, økonomisk fattigdom og almindelig udsigtsløshed i deres egne afrikanske lande.

I dag bor der knap en milliard mennesker i Afrika. I løbet af de næste bare 15 år vil befolkningen her vokse med en halv milliard mennesker. Og i de efterfølgende 20 år - frem mod 2050 - vil der efter prognoserne komme endnu en milliard mennesker til.

De flygtninge- og menneskestrømme mod Europa, som vi oplever i disse år, vil vokse eksplosivt i fremtiden og true med at forandre Europa, hvis der ikke bliver satset på to fronter: Vi bør føre en strammere flygtninge- og indvandrerpolitik, og vi bør yde en større u-landsbistand til at afhjælpe fattigdommen i Afrika.

Det er uholdbart, at så mange flygtninge og indvandrere, der kommer til Danmark, er så dårlige til at lade sig integrere, som tilfældet er i dag. Alt for mange lever på offentlig bistand og kontanthjælp i deres egne kulturelle ghettoer og parallelsamfund, og det er velkendt, at flygtninge og indvandrere fra særligt Mellemøsten og en række afrikanske lande er uhyre vanskelige at integrere på grund af deres religiøse, kulturelle og sociale baggrund. Det er ikke kun dansk integrationspolitik, der fejler, som det også lyder i denne valgkamp. Opgaven er noget nær umulig.

Samtidig skal Danmark åbne sig endnu mere for den kvalificerede udenlandske arbejdskraft, som vi har brug for herhjemme. Indvandringen skal styres bedre, så den gavner og ikke belaster det danske samfund.

Her har de borgerlige partier nogle vigtige pointer i valgkampen. Dels at der skal gøres mere for at hjælpe flygtningene i deres nærområder, dels, som Dansk Folkeparti har foreslået, at gøre mere for at sende flygtninge hjem igen, når det er muligt. Danskernes vilje til at modtage flere flygtninge vil formentlig vokse markant, hvis flygtningene rent faktisk rejste hjem igen, når de kunne.

Men det giver ikke mening både at ville stramme flygtningepolitiken, hjælpe mere i nærområderne og beskære u-landsbistanden, sådan som Venstre og flere andre borgerlige partier foreslår. Og det er kortsigtet, at Socialdemokraterne afviser at hæve u-landsbistanden til målet på én procent af BNP. Tværtimod skal der gøres mere for at dæmme op for flygtningestrømmene ved at fremme en positiv udvikling i de fattigste af de afrikanske lande. Det kræver bistand, og Danmark har en humanitær pligt til at hjælpe, og vi har en egeninteresse i at skabe en mere stabil verden med færre, der flygter fra krig og forfølgelse, og færre, der flygter fra fattigdom. bjer