Prøv avisen
Leder

Terrorister hører ikke til i Danmark

Karin Dahl Hansen, Liv&Sjæl-redaktør på Kristeligt Dagblad Foto: Paw Gissel

Godt at Mansour omsider blev frataget dansk statsborgerskab

Østre Landsret sendte et vigtigt signal til terrorister og deres sympatisører tidligere på ugen. Ikke alene fik dansk-marokkaneren Said Mansour, også kendt som ”boghandleren fra Brønshøj”, fire års fængsel for at støtte og opildne til terrorisme og drab på navngivne personer, man fratog ham også hans danske statsborgerskab, som han fik i 1988.

Det er første gang i dansk retshistorie, at man fratager et menneske statsborgerskabet, og det er da også et ganske drastisk skridt at tage. Men ikke desto mindre er det vigtigt at gøre tydeligt for islamister som Mansour og hans tilhængere, at deres holdninger, handlinger og ytringer er uforenelige med at leve i Danmark og have de privilegier, et dansk statsborgerskab indebærer.

Allerede efter terrorangrebet i USA den 11. september 2001 blev det muligt at fratage mennesker, der er til fare for statens sikkerhed, deres statsborgerskab, og anklagemyndigheden plæderede i 2007 for denne straf til Mansour. Dengang lykkedes det ikke, og han blev ”kun” dømt for opfordring til terror. At han ikke har ændret holdning, er tydeligt med ugens dom, hvor han igen blev idømt for at opildne til drab og terrorisme. Derfor er det oplagt, at han denne gang også mister sit statsborgerskab i Danmark, eftersom han blot gentager sine alvorlige forbrydelser.

Kritikerne hævder, at der er tale om diskrimination og dobbelt straf, når man ud over fængsel også kan fratage mennesker med dobbelt statsborgerskab det danske pas. Men når vedkommende krænker en grundlæggende loyalitetspligt over for det danske samfund ved at gøre sig skyldig i alvorlig undergravende virksomhed, er det kun rimeligt at bede ham forlade landet. Mansour ønsker imidlertid ikke at rejse til sit fødeland Marokko, hvor han frygter at blive henrettet.

Den bekymring deles af den danske retsstat, der tidligere har afvist at udlevere ham til Marokko, hvor der blandt andet anvendes tortur. Det viser, at Danmark er et humant land, men det er ikke ensbetydende med, at vi skal være naive, og så længe den dømte opholder sig i Danmark på såkaldt tålt ophold, skal der holdes skarpt øje med ham.

Med ugens dom bliver Mansour en ud af omkring 70 udlændinge i Danmark på tålt ophold. De har alle begået ganske alvorlige forbrydelser, men kan ikke udvises. Danmark bør imidlertid løbende tjekke, om (rets)sikkerheden i de dømtes lande er forbedret, ligesom det bør sikres, at de ikke begår ny kriminalitet og er til fare for det danske samfund, mens de befinder sig her. Det har tidligere på året vist sig, at en del af dem, der opholder sig her på tålt ophold, ikke overholder reglerne om ophold og meldepligt. Det er indlysende, at der bør gribes ind over for dette. 

kdh