Udrensning

FORSTÅELIG ER de tilbagevendte Kosovo-albaneres fortvivlelse. Forståelig er deres vrede over de dræbte. Over, at de måtte flygte for livet. Over, at de er vendt hjem til ødelagte huse og eksistensgrundlag. At denne vrede er forståelig, og at de handlinger, den har udløst, dermed er forklarlige, betyder imidlertid ikke, at handlingerne er undskyldelige. I går blev endnu to serbiske albanere meldt dræbt af etniske albanere. Samtidig offentliggjorde menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch en rapport, som opgør antallet af dokumenterede drab på serbere til 40, antallet af drab på sigøjnere til to - hvortil kommer tilfælde af vold eller bortførelser. Dette er de foreløbigt dokumenterede tilfælde. De fredsbevarende styrker havde sidst i juli oplysninger om 198 mord efter albanernes tilbagevenden. Volden virker. Der er nu kun 30.000 serbere tilbage i Kosovo, resten er flygtet. I søndags var det de serbiske indbyggere i byen Zitinje, der flygtede samlet mod Serbien. De såkaldte fredsbevarende styrker måtte nøjes med at yde de flygtende sikkerhed på færden. 120.000 serbere formodes at have forladt Kosovo. Kosovos sigøjnerne, ildesete af både serbere og albanere, er også fordrevne, mange har været ofre for vold og husafbrændinger. Kosovos albanere har foretaget en etnisk udrensning fuldt så effektiv som den, styret i Beograd bedrev mod dem. Kosovos albanere håber, at det internationale samfund vil hjælpe dem til selvstændighed. Men foreløbig ser det ikke ud til, at aktivisterne blandt dem bekymrer sig meget om at legitimere sig i det internationale samfunds øjne. De alvorligste voldshandlinger er blevet begået af medlemmer af Kosovas Befrielsesfront, UCK, siger Human Rights Watch. At UCK-folk i vidt omfang står for voldshandlingerne, er ikke bevis for, at de er beordret til dem oppefra. Men der er heller ingen tegn på, at UCK's ledelse foretager sig noget for at stoppe dem. KFOR-troppernes tilstedeværelse kan få det til at se ud, som om det internationale samfund kontrollerer Kosovo. Men det er UCK, der har fyldt magttomrummet efter serbernes tilbagetrækning. Guerillalederen Hasim Thaci har udnævnt sig selv til ministerpræsident for »Republikken Kosovo«. UCK har overtaget skatteopkrævningen og sat sig på samtlige borgmesterposter. Et flerpartisystem synes ikke at være målet. Foreløbig ser det ud til, at ét nationalistisk militært præget styre er erstattet med et andet nationalistisk militært præget styre. Dystre udsigter for Kosovos befolkning og for regionen med de svære balancer. ls