Værdien af mange sprog

Foruroligende, at sproglig kunnen begrænser sig til engelsk

Sikkert og vist er det, at engelsk stille og roligt har tilkæmpet sig positionen som den globaliserede verdens fælles sprog. Det har forlængst vundet i internationale organisationer og i den globale forretningsverden. Også på den europæiske scene bruges engelsk langt mere end eksempelvis det franske, men EU har samtidig lagt en målsætning frem om, at alle EU-borgere bør beherske to fremmedsprog ud over deres eget nationalsprog.

Med hensyn til at gøre en indsats for at opnå dette mål dumper Danmarks politikere såvel som erhvervsledere med bravur. Tallene og forskningen, som er omtalt i artiklerne andetsteds i dagens avis, taler deres tydelige sprog. Gymnasieeleverne nøjes med engelsk, og virksomhederne prioriterer andre sprogkompetencer end engelsk meget lavt.

Udviklingen er et problem. Alene argumentationen bag oprettelsen af Center for Internationalisering og Parallel-sproglighed på Københavns Universitet vidner om det. Centeret skal på den ene side sikre, at dets undervisere kan lære fra sig på andet end Valby-engelsk, men samtidig skal det sørge for, at dansk ikke bliver kørt helt ud på et sidespor. Der er jo trods alt noget værdifuldt ved det danske sprog og en indfaldsvinkel, som vil blive mistet, hvis verden betragtes gennem angelsaksiske briller.

Sidstnævnte argumentation kunne man imidlertid parallelt anlægge i forhold til eksempelvis tyskere og franskmænd. Taler man engelsk med dem, så mistes der noget og horisonten indsnævres. Som omtalt i dagens avis kan det allerede mærkes i erhvervslivet, hvor der er problemer med kommunikationen med udenlandske partnere. At virksomhederne så oven i købet ser deres medarbejderes problemer som resultat af, at partnerne er for dårlige til at tale engelsk, frem for at danskerne er dårlige til eksempelvis tysk, vidner om, at vi har et problem med danskernes sproglige dannelse.

Problemet vil kun blive større i det kommende tiår, hvis ikke der sættes ind nu. Det er nemlig en supertanker, der skal vendes i og med, at sprogfagene lider helt nede på folkeskoleniveau. Snart vil det blive et problem at finde undervisere til andre sprog end engelsk, og dermed er der en ond cirkel i gang, som vil gøre det endnu sværere at sadle om.

Det er derfor på høje tid at anerkende værdien af mange sprog og få gjort tosproget-heden til flersprogethed igen ved at sætte ind på samtlige relevante fronter i hele systemet. Og lærer man først et par fremmedsprog så viser al forskning, at det bliver rimeligt let med nummer tre, fire og fem ...

brun