Prøv avisen
Leder

Leder: Vigtigt med lokal forankring

Karin Dahl Hansen

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Partier bør sikre, at hele landet er repræsenteret i Folketinget

Det danske valgsystem er organiseret på en sådan måde, at også tyndt befolkede egne af landet er repræsenteret i Folketinget. I hvert fald i teorien. For som det fremgår af Kristeligt Dagblad i dag, bor omkring en tredjedel af folketingsmedlemmerne i en anden del af landet end der, hvor de er valgt ind. Det er naturligvis først og fremmest et spørgsmål mellem vælgerne og kandidaten, men partierne bør også prioritere at finde og fremme lokale talenter, som kan stille op og give stemme til netop den landsdel, de bor og arbejder i.

I de senere år har der været en tendens til, at man har flyttet meget rundt på, hvilke kredse man stillede op i, og der bliver skelet meget til, hvilke kredse der er sikre. Det betyder, at en landskendt politiker med bolig i København måske vipper den lokale kandidat af pinden, og det skaber med jævne mellemrum debat. Partierne er på den måde med til at underminere idéen med valgkredse. Et stort flertal i Folketinget er optaget af et sammenhængende Danmark og flytter i disse år arbejdspladser ud i landet. Den manøvre klinger hult, hvis de ikke selv er villige til at bo der, hvor deres vælgere lever.