Ligestilling og køn
1. Introduktion

Hvor lang tid skal mænd have lov til at gå på barsel, og hvordan står det egentlig til ligelønnen?

I dette tema dykker vi ned i ligestillingen i Danmark - hvor langt er vi, og hvor begyndte det? I temaet kan du blandt andet læse om pornoficering, mænd, kvinder, arbejde, hjem og kirke.

God fornøjelse.

 

Ligestilling i Danmark?

En række forhold peger på, at der endnu ikke er ligestilling mellem kønnene i Danmark

Er kvinderne klar til den moderne mand?

I norske Geir Gulliksens roman ”Historie om et ægteskab” er det, ligesom i to tredjedele af de virkelige skilsmisser, kvinden, der går fra manden. Sådan var det også i 1700-tallet, men årsagerne er vendt på hovedet

Debat

Kære politikere: Det vil klæde jer at hjælpe seksuelle minoriteter

Unge, der henvender sig til foreningen Sabaah, der hjælper seksuelle minoriteter med anden etnisk baggrund end dansk, fortæller blandt andet, at de overvejer at tage deres eget liv. I den ideelle verden bør det være en statsopgave at hjælpe disse mennesker, mener næstformand

Dilemma: Bestemmer man selv sit køn?

MED AFSTEMNING Amnesty International og LGBT Danmark vil stoppe sygeliggørelsen af transkønnede og give dem lettere adgang til kønsskifteoperationer. Men hvor sidder kønnet egentlig?

"Børn skal have lov til at udfordre deres identitet og kønsroller"

Landets børnehavepædagoger skal rustes bedre til at tale med børnene om forskellige familieformer, og de stereotype ?kønsopfattelser af drenge og piger skal brydes, lyder budskabet fra Rosa Lund, Enhedslistens uddannelses- og familieordfører

2. Historie

Mændenes kamp for kvindernes ligeret

Før blåstrømper og rødstrømper var det mændene, der kæmpede for kvindernes ligestilling. Fra midten af 1800-tallet var der i dansk politik bred enighed om ligeret for begge køn, selvom det gik lidt trægt med at få lovforslagene vedtaget. Det viser ny historieforskning

Danske kvinders kringlede vej mod magten

Danmark har fået sin første kvindelige statsminister. Udnævnelsen af Helle Thorning-Schmidt (S) betragtes af historikere som kulminationen på danske kvinders mere end 100 år lange kamp for at få politisk indflydelse

Tidslinje: Ligestilling fra 1683 til i dag

Hvornår fik kvinder stemmeret, hvem var den første kvindelige partileder, og hvornår blev p-pillen frigivet? Lær årstallene for nogle af de vigtigste øjeblikke i danske kvinders historie at kende

3. Kønsroller

Med diskussionen om mandlig amning rykkes vores opfattelse af mænd og kvinders roller. Læs mere om piger, drenge, mænd og kvinder og kønsrollernes udvikling det moderne samfund.

 

Danske kvinder er stadig husmødre

Kvinderne er stadig dem, der tager størstedelen af slæbet i langt de fleste hjem. Det er med til at fastholde ulige løn på arbejdsmarkedet, mener forbund

Kvinden står i vejen for ligestillingen derhjemme

På trods af at kvinden egentlig ikke ønsker det, kommer hun til at irettesætte manden og tage over, når han står med børnene derhjemme. Kvinden tror stadig, hun ved bedst, når det gælder børn, omsorg og relationer

Den moderne mands anatomi

Den traditionelle manderolle er under forandring, men der er delte meninger om maskulinitetens nye form. Nogle eksperter forudser en forråelse og ekstremisering af det mandlige køn, mens andre mener, at mændene langt om længe står foran deres frigørelse

Skolen er ikke for drenge

Alt for mange drenge får ikke en uddannelse, fordi de allerede i folkeskolen bliver trætte af skolen. Der er behov for radikal nytænkning, hvis regeringens mål om, at næsten alle skal have en ungdomsuddannelse, skal nås

Mænd strømmer til krisecentre

Mandekrisecentrene er fyldt til randen. Men mænd i krise bliver modsat kvinder overset af loven. Der er mangel på ligestilling, lyder kritikken.

4. Ældre

Ligestilling i den tredje alder

1968erne går på efterløn og pension nu. Selvom man forbinder generationen med ungdomsoprør, har mange par haft et klassisk kønsrollemønster derhjemme. I den tredje alder bliver flere mænd dog huslige

Mænd trives bedst med hjemmehjælp

Mens mænds velbefindende stiger, når andre svinger støvsugeren for dem, daler kvindernes markant

5. Tendenser
Medier

Den moderne mand erobrer spalterne

En ny type mandeblade, der fokuserer på forældreroller og familieliv, er i stærk fremgang i USA. Også danske mænd er ved at være modne til disse emner, siger eksperter. Men bladudgiverne er skeptiske

Ny kvindetype skaber nye kvindemagasiner

Tre nye magasiner, der skriver til kvinder om erhvervslivet, skyder nu frem i Danmark. Køns- og medieforskere mener, at magasinerne fanger en trend i tiden, hvor en ny karrierebevidst kvindetype er kommet til

Pornoficering

Pornoficeringen er blevet normal

Landet over har fitnesscentre succes med at tilbyde kvinder at komme i form via stripfitness. Den sensuelle træningsbølge er et udtryk for den plads, pornografien de seneste 10 år har fået i massekulturen

Bare damer, bajere og ballade

Danmarkshistoriens mest succesrige blad med bare damer - Ugens Rapport - har forlængst overlevet sin storhedstid. Nu fås den kulørte historie om bladets storhed og fald på bog

Seksuelle overgreb

Når unge farer vild i det seksuelle grænseland

Eksperter efterlyser undervisning og oplysning til piger og unge kvinder, så de kan blive bedre til at sætte egne grænser og sige fra over for krænkelser. Men måske har grænserne bare rykket sig, lyder det fra anden side

Forskere: Flere kvinder finder sig i blufærdighedskrænkelser

Betydeligt færre kvinder anmelder i dag blotteri, berøringer og andre blufærdighedskrænkelser. Eksperter tror ikke, at faldet skyldes, at mænd opfører sig bedre, men at især yngre kvinder finder sig i at blive befamlet

Sexkriminelle lægger fortiden bag sig

Hvilke forbrydere har størst risiko for at begå ny kriminalitet efter straffen? Dansk undersøgelse giver overraskende svar

Nye pædofili-regler skader mænds samvær med børn

Stadig flere daginstitutioner indfører retningslinjer for pædagogers omgang med børn. Men de er med til at skabe en frygtkultur, der går ud over børnene, mener forskere

Voldtægt

"Hørte du slet ikke, at jeg sagde nej?"

Center for Voldtægtsofre i København har i mange år tilbudt voldtægtsofre at møde deres gerningsmand. Det er kun et fåtal, der har behov for og mod til at se deres overfaldsmand i øjnene, men de, der gør det, er glade for resultatet

"De fysiske beviser er ofte de afgørende"

På Center for Voldtægtsofre i Århus er sygeplejerskerne der ikke bare for at lindre smerter og yde omsorg. De skal også indsamle de beviser, der skal støtte den voldtagne kvinde i en retssag

6. Vold
Kvinder

Voldsramte kvinder er overladt til sig selv

Voldsramte kvinder mangler støtte og opfølgende hjælp, når de forlader et krisecenter, konkluderer ny rapport. Dybt frustrerende, lyder det fra landets kvindekrisecentre

Hun levede med frygten i to et halvt år

Lone Jensen er et af de voldsofre, der har måttet søge hjælp hos læge, politi og krisecenter. Et forhold med gennemgribende psykisk vold har gjort det umuligt for hende at arbejde fuld tid og tvunget hende til at leve under jorden

Mænd

Voldelige mænd var selv ofre for vold

Langt de fleste voldelige mænd har selv været udsat for vold som børn, viser undersøgelse. Forebyggende behandling kan bryde mønstret, mener fagfolk

Man må ikke slå på piger

Peter Lund så far tæske mor gennem hele sin barndom. Som voksen begyndte han selv at slå sin kæreste. Og han holdt først op, da hans lille søn Matias tiggede ham om at lade være

En mand bøjer nakken

Henrik får tæsk af sin kone. Alvorlige fysiske og psykiske tæsk. Men han bliver i forholdet - for bør man ikke strække sig langt for at redde et parforhold? Henrik strakte sig ualmindelig langt. Dette er hans historie om livstruende overfald og et selvværd i gulvhøjde

Kvinder lige så voldelige som mænd i parforhold

Partnervold mod mænd er tabubelagt, men i hjemmet deler kvinder lige så mange fysiske og specielt psykiske øretæver ud som mænd, mener flere eksperter

Voldelige piger fordømmes dobbelt

Kønsroller Piger, der slår og sparker, rammes hårdere end voldelige drenge. De fordømmes ikke kun for den vold, de begår, men også fordi de bryder med traditionelle kønsmønstre

Den kriminelle kvinde

Billedet af kvinden som den blide og lovlydige borger får stadig trangere kår, i takt med at der figurerer flere kvinder i kriminalforsorgens statistikker. Spørgsmålet er imidlertid, om kvinderne også får straf som forskyldt

7. Medicin

De glemte kvindelige forsøgspersoner

Når det drejer sig om medicinske forsøg, hænger videnskaben for meget fast i fortiden, mener eksperter. Det betyder, at meget medicin næsten udelukkende testes på mænd og kan være skadeligt for kvinder

Medicin er designet til mænd

Når der testes ny medicin, er det oftest mænd, der bliver brugt i forsøgene. Det betyder fare for alvorlige bivirkninger hos kvinderne, viser forskning

Medicin skal testes på begge køn

Både oppositionen og regeringspartierne vil have sundhedsminister Bertel Haarder (V) til at sørge for, at de lægemidler, der sælges i Danmark, er sikre for både kvinder og mænd

8. Politik
Skal mere af barselsorloven øremærkes til mænd?

Hvad mener partierne?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Nej SF: Ja Lib: Nej KD: Nej DF: Nej Venstre: Nej Enhl: Ja

 

Enlige mødres børn mangler klare rettigheder

Børn af enlige mødre har vidt forskellige rettigheder, når det gælder forholdet til deres far. Børneorganisationer kalder det noget rod

Integration

Skriget i kælderen

Natacha Savngaard levede som i et fangenskab hos sine pakistanske forældre. Som 21-årig fik den unge kvinde nok. Hun flygtede fra den eneste familie, hun nogensinde havde kendt. For at finde friheden, sig selv og skulle det vise sig en helt ny familie

Flere indvandrerkvinder trodser tvangsægteskab

Antallet af unge indvandrerkvinder, der søger hjælp hos krisecentre for at undgå et arrangeret ægteskab, er steget med 75 procent på bare et år

Kun få etniske kvinder i lokalpolitik

Alt for få kvinder med anden etnisk baggrund end dansk finder vej ind i lokalpolitik. Blandt andet fordi de ikke bliver spurgt. Det vil Københavns Kommune nu råde bod på

9. Arbejdsmarked

Kvinders efterslæb skyldes kald og køn

De omsorgsrelaterede "kvindejob" aflønnes markant lavere end "mandejob", fastlår lønkommission. Svaret på nutidens lønefterslæb skal findes i historien

Mandlige sportsstjerner flyver højest og skinner klarest

Mandlige sportsudøvere er bedre betalt og har højere status end deres kvindelige kolleger. Blandt andet derfor er der kun få piger, der har ambitioner om en karriere i sport, lyder det fra kønsforskere. En idrætsforsker er dog af en anden holdning: Mændene er bare dygtigere, mener han

Kvindelige soldater i felten på lige fod med mændene

En ny rapport placerer endnu en gang kvindelige soldater som ofre for køns-krænkende adfærd og mobning. Men der findes også tilfælde, hvor kvinderne trives i militært regi, der på trods af formel ligestilling stadig i høj grad domineres af mænd

10. Udsatte
Hjemløse

Hver femte hjemløse er en kvinde

Der er brug for særlige tilbud til den voksende andel af hjemløse kvinder. Isolation kan marginalisere kvinderne yderligere, mener ekspert

Stofmisbrugere

Mænd jager kvinder ud af stofbehandling

Flere kvinder end mænd dropper ud af misbrugsbehandling, fordi de føler sig truet af de mandlige deltagere. Eksperter efterlyser tilbud rettet udelukkende mod kvinder

11. Tro
Kristendom

Forsker: Gud har aldrig været en mand

Ifølge teolog Lene Sjørup kan man ikke sætte køn på Gud. Men debatten om, hvorvidt Gud er en mand, er i fuld gang på Kristeligt Dagblads hjemmeside

Kritik af kvindelige præsters arbejdsvilkår

Kvindelige præster dør i en betydeligt tidligere alder end deres mandlige kolleger, viser nye tal. Dårligt arbejdsmiljø og manglende ligestilling kan være årsagen, mener forskere

Præstegerningen er opslidende for kvinder

En ny opgørelse viser, at kvindelige præster dør i en tidligere alder end deres mandlige kolleger. Her giver en række kvindelige sognepræster deres bud på hvorfor

Kvindelige præster dropper klager om mobning

Selvom landets biskopper i torsdags åbnede for, at mobning af kvindelige præster skal undersøges og indberettes, tvivler de kvindelige præster selv på, at det vil ske i praksis

Tværreligiøst

Hvordan er kvindesynet i verdens fem store religioner?
 

Hustruvold handler også om kultur

Voldelige mænd med anden etnisk baggrund end dansk fortæller om deres syn på volden i nyt studie. Alle har slået deres koner eller oplevet hustruvold. Studiet viser, at den kulturelle baggrund spiller ind

Kønsforskere kritiserer det katolske kvindesyn

Den katolske kirkes forbud mod kvindelige præster er ikke bare diskriminerende, men forhindrer også kirken i at vinde større indpas hos danskerne, mener eksperter i køn og religion. Kvindelige danske katolikker forsvarer dog kirkens forbud mod kvindelige præster

12. Kunst

Romantikken set fra kvindernes side

I dag forsvarer Lise Busk-Jensen sin monumentale disputats om forfatterinderne i romantikken. Der er tale om en læseværdig levendegørelse af periodens oversete kvindelige forfattere

Wagner var feminist

I morgen forsvarer musikforsker Nila Parly en opsigtsvækkende afhandling, der gør op med myten om, at Wagners kvindefigurer er ofre

13. Udland
Europa

Ligestilling på golfbane og cafe

Lige ret for kvinder på golfbaner og mødres ret til at amme offentligt er del af ny lovpakke. Men kritikere mener, at lovforslaget er ren kosmetik

Kvinder er fraværende ved klimatopmøder

Uden kvindernes perspektiver undermineres deres viden, erfaringer og interesser, som kan bidrage betydeligt til at løse verdens klimaproblemer

Ulande

Fattige kvinders vilkår stadig for dårlige

Kvinderne er kommet på den politiske dagsorden, men deres problemer er bestemt ikke løst endnu, siger Thoraya Obaid, leder af FN's Befolkningsfond, UNFPA

Pisk og gulerod mod hustruvold

I en fattig bjergegn i Bolivia har 34-årige Augustina Condori sammen med andre modige kvinder taget kampen op mod den traditionelle opfattelse af kvinders rolle i det bolivianske samfund

De uønskede piger

Selv i rige dele af Indien vælger forældre at abortere for at undgå pigebørn. Det er ikke ualmindeligt, at der i velstående indiske stater kun er 800 piger for hver 1000 drenge

Behov for palæstinensiske kvinder i politik

Virkelig forandring vil kunne ske, når vi får en kvindelig præsident for Palæstina, skriver Asma Asfour, kvindeligt byrådsmedlem i Ramallah

14. Debat
Kronikker og debatindlæg

Selv Gud diskriminerer

Jeg begriber ikke, at biskopperne af angst for folkeskaren er parat til på et så løst grundlag at ødelægge kirken. I stedet for teologisk argumentation taler man nu magtsprog

Ligestilling stadig på herrernes mark

Selv om 1970'er-feminismen bragte ligestilling et stort skridt frem, er der stadig mange opgaver at tage fat på, inden vi opnår lighed mellem kønnene

Kristeligt Dagblad mener

Den store forskel

NYE CD'ER: Lidet imødekommende cd-udgave af Lukaspassionen og ypperlig korleder med danske, svenske og engelsksprogede sange

Kønnenes kamp i dag

100 års-dag bør fokusere på religiøs forfølgelse i udlandet

15. Læs mere

Hvordan er kvindesynet i verdens fem store religioner?

Den danske udlændingedebat har sat gang i en heftig debat om kvindesynet i Danmark og i andre lande. Men hvordan har de store verdensreligioner traditionelt set på kvinders rettigheder? I anledning af kvindernes internationale kampdag kan du blive klogere her

DR og TV 2: Tørklæde og kors er udelukket hos nyhedsværter

For nyhedsværter er religiøse symboler forbudt, mens det for andre tv-værter afhænger af programmets koncept, siger landets to store mediehuse i kølvandet på norsk debat. Men hverken kors eller tørklæde burde være en hæmsko for neutral formidling, mener medieforsker

Uenighed får imam til at forlade kvindemoské

Danmarks første kvindemoské har fået stor international opmærksomhed, men har også haft interne uenigheder om den teologiske linje. Nu forlader den ene af de to imamer moskéen. ”Jeg kan ikke længere genkende mig selv i projektet,” siger Saliha Marie Fetteh

Mediekommentar

Et forbillede for hvad?

Nadia Nadims udtalelser sætter en tyk streg under hele debatten om landsholdsspillere med andre rødder end danske. Vi har utroligt få af dem i Danmark, og det sker da også, at man rundt omkring – reelt nok – lufter den tanke, at der måske kan opstå tvivl om, hvorvidt de bekender sig nok til landet til at kunne spille for det, skriver Sørine Gotfredsen

Portræt

Ufrivillig feminist fylder 80 år

Alice Vestergaard var Danmarks første kvindelige nyhedsoplæser – og balancerede senere rollen som udenrigsministerfrue med et job som TV 2-chef. Men Alice Vestergaard har aldrig haft til hensigt at bryde normer. Derfor har hun gjort mere for ligestillingen end de fleste feminister, mener hendes søn

16. Seneste artikler

Journalist: Kim Walls død har ikke fået mig til at handle anderledes

Modtageren af Kim Wall-fondens mindelegat har et år efter den svenske journalists død ikke ændret handlemønstre, når hun tager alene på reportage, men er alligevel blevet mere opmærksom på potentielle farer. Dansk Journalistforbund oplever ikke større utryghed

Debat

Venstre-ministre: Vi er bestemt ikke i mål med ligestillingen i Danmark

Vi er stadig gode herhjemme. Vi ligger højt i stort set alle ligestillingsstatistikker. Vi bevæger os på mange områder i den rigtige retning, men hvis vi skal bevare rollen som bedst ude, så skal der mere til, skriver ligestillingsminister Karen Ellemann (V) og udviklingsminister Ulla Tørnæs (V)

Hvordan er kvindesynet i verdens fem store religioner?

Den danske udlændingedebat har sat gang i en heftig debat om kvindesynet i Danmark og i andre lande. Men hvordan har de store verdensreligioner traditionelt set på kvinders rettigheder? I anledning af kvindernes internationale kampdag kan du blive klogere her

Interview

Forsker: Den største forhindring for ligestilling er ulige løn

Kvinder, der får børn, bliver straffet på lønkontoen. 10 år efter, at de får børn, er lønnen 20 procent lavere, end den ellers havde været. Det er den største forhindring for ligestillingen, mener forsker bag nyt studie

Se flere