Ligestilling i Danmark?

En række forhold peger på, at der endnu ikke er ligestilling mellem kønnene i Danmark

Selvom uligheden mellem kvinder og mænd er faldende på flere områder, peger en række forhold på, at der endnu ikke er ligestilling mellem kønnene i Danmark.
Selvom uligheden mellem kvinder og mænd er faldende på flere områder, peger en række forhold på, at der endnu ikke er ligestilling mellem kønnene i Danmark. Foto: Scanpix / Iris .

Kvinder har for længst fået stemmeret. De har indtaget arbejdsmarkedet, og de figurerer i toppen af dansk politik og erhvervsliv. Men af grunde, som kan være svære at sætte en finger på, er der stadig stor forskel på mænd og kvinders vilkår og repræsentation i Danmark. En del af svaret på de ulige statistikker skal måske findes i vanetænkning og fastlåsthed i klassiske kønsrollemønstre, og med baggrund i nedenstående tal mener flere, at man kan tale om formel, men ikke reel ligestilling i Danmark.

Manglende ligestilling på arbejdsmarkedet

 • Mænd tjener i gennemsnit mellem 14 - 18 procent mere end kvinder.
 • Kvinders andel i bestyrelser var i 2017 19 procent, mens andelen af kvinder i direktioner gennemsnitligt lå på 14,8 procent ifølge Danmarks Statisik.
 • Selvom mænd endnu er overrepræsenteret i lederstilllinger, viser en undersøgelse en stigning på område. Siden 2008 er andelen af kvindelige ledere steget fra 24 procent til 34 procent i 2018.
 • Dog er kun 30 procent af toplederne ansat i det offentlige kvinder, selvom kvinder udgør 70 procent af alle offentligt ansatte
 • Flere undersøgelser viser, at højtuddannede kvindelige dimittender forlanger mindre i løn end de mandlige nyuddannede.
 • Når det kommer til fordelingen af pligter i hjemmet, er det stadig kvinden, der tager sig af det meste.
 • Fra fagforeningen HK Danmark lyder det, at de stadig modtager mange sager om kvinder, der fyres på grund af graviditet og barselsorlov. Desuden risikerer kvinderne at gå glip af lønstigninger og forfremmelser. Fagforeningen kan desuden se, at Danmark er det nordiske land, hvor flest gravide kvinder bliver fyret.
 • Når det kommer til barsel, er der endnu stor forskel på antallet af barselsdage. For kvinderne er det gennemsnitlige antal barselsdage for en nyfødt 297,6 dage, mens det for mænd er 30,8 dage.

Ret til et liv uden undertrykkelse

På arbejdsmarkedet viser der sig således en stor forskel på kønnene. Men det er ikke kun her, der er manglende ligestilling. Ligestilling handler også om begge køns ret til at leve uden undertrykkelse og vold fra det modsatte køn i form af blandt andet vold i nære relationer og menneskehandel.

 • Den seneste undersøgelse i Danmark viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold. En stor del af mændenes voldelige partnere er selv mænd.

Mænd på samfundets bund

På andre områder er det mændene, der i dag er sat bagud.

 • For første gang længe faldt antallet af ledige kvinder mere end antallet af ledige mænd. Det efterlader dog en uændret ledighedsprocent for begge køn på henholdsvis 3,5 procent for mændene og 4,0 procent for kvinderne.
 • Mænd halter bagud på uddannelsesområdet. I dag er det nemlig pigerne, der har de højeste karaktergennemsnit fra folkeskolen. En undersøgelse viser, at andelen af 30-34-årige kvinder med en lang videregående uddannelse er 23,3 procent, hvor den for mænd er 18,1 procent.
 • Det er mænd, der står for langt den største andel af kriminalitet i det danske samfund. Per 100.000 mænd er der 238, der er dømt for vold. For kvinder er 37 ud af 100.000 af kvinder dømt for vold.
 • De fleste hjemløse i Danmark er mænd. I en rapport fra SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som kortlagde hjemløshed i Danmark uge seks i februar 2009, var hele 75 procent af hjemløse i Danmark mænd og 25 procent kvinder. Dog er antallet af hjemløse kvinder steget med 23 procent mellem 2015 og 2017.

Vil du vide mere, så besøg vores tema om køn og ligestilling.

Artiklen er oprindeligt udgivet den 29. september 2010, men al data er opdateret i 2019.