Prøv avisen

Ligestilling i Danmark?

Family resting on bed, mother nursing baby, overhead view

En række forhold peger på, at der endnu ikke er ligestilling mellem kønnene i Danmark

Kvinder har for længst fået stemmeret. Side 1683 har det været forbudt for mænd at slå dem. De har indtaget arbejdsmarkedet, og de figurerer i toppen af dansk politik og erhvervsliv. Men af grunde, som kan være svære at sætte en finger på, er der stadig masser af uligheder at finde blandt mænd og kvinder i Danmark. En del af svaret på de ulige statistikker skal måske findes i vanetænkning og fastlåsthed i stereotype kønsrollemønstre, for i dag kan man efter de nedenstående tal at dømme tale om formel, men ikke reel ligestilling i Danmark.

Manglende ligestilling på arbejdsmarkedet

 • Mænd tjener i gennemsnit mellem 17 og 21 procent mere end kvinder. Og forskellen har stort set ikke ændret sig i løbet af de seneste 10 år. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
 • En optælling foretaget af Ugebrevet A4 i 2009 viste, at ud af 168 offentlige topstillinger er kun 14 procent besat af kvinder. Statistikken er især grel, når det kommer til kommunerne. Her er det kun syv ud af Danmarks 98 kommuner, der har en kvindelig borgmester.
 • Flere undersøgelser viser, at højtuddannede kvindelige studerende forlanger mindre i løn end deres mandlige medstuderende.
 • Når det kommer til fordelingen af pligter i hjemmet, er det stadig kvinden, der tager sig af det meste.
 • Fra fagforeningen HK Danmark lyder det, at de stadig modtager mange sager om kvinder, der fyres på grund af graviditet og barselsorlov. Desuden risikerer kvinderne at gå glip af lønstigninger og forfremmelser. De kan desuden se, at Danmark er nordisk mester i fyring af gravide."

Ret til et liv uden undertrykkelse
På arbejdsmarkedet viser der sig således en stor ulighed. Men det er ikke kun her, der er manglende ligestilling. Ligestilling handler også om begge køns ret til at leve uden undertrykkelse og vold fra det modsatte køn i form af blandt andet vold i nære relationer og menneskehandel.

 • Det skønnes, at omkring 28.000 kvinder og næsten 9.000 mænd hvert år rammes af partnervold. En stor del af mændenes voldelige partnere er selv mænd.


Mænd på samfundets bund
På andre områder er det mændene, der i dag er sat bagud.

 • For første gang siden 1970erne er ledigheden højere for mænd end for kvinder. Siden sommeren 2008 har ledigheden været stigende for begge køn. Men det er mændene, der har mærket mest til det med en stigning på 3,3, procentpoint. Kvinder har oplevet en stigning på 1,5 procentpoint.
 • I dag holder ca. 27 procent af alle nybagte fædre slet ingen orlov, og undersøgelser viser, at det ikke altid er fordi, de som udgangspunkt ikke ønsker det. Derimod er det også på grund af familiens økonomiske situation og ikke mindst kulturen på arbejdspladsen. Men regeringen vil ikke øremærke barsel til danske mænd.
 • Mænd halter bagud på uddannelsesområdet. I dag er det nemlig pigerne, der har de højeste karaktergennemsnit fra folkeskolen. En undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at næsten hver fjerde mand på 40 år kun har folkeskolen som uddannelse. Og færre end fire ud af ti mænd har gennemført en videregående uddannelse.
 • Det er mænd, der står for langt den største andel af kriminalitet i det danske samfund. I 2009 var der 136.630 sager, hvor en mand blev kendt skyldig. Til sammenligning var der knap 34.000 sager, hvor kvinder blev kendt kriminelle. Eksempelvis var der i 2009 197 mænd, der blev dømt for blufærdighedskrænkelser ved beføling, mens det samme gjorde sig gældende for kun én kvinde. 1311 mænd blev dømt for Alvorlig vold, for kvinderne var det tal 150. I forhold til lov om euforiserende stoffer, var tallet 10.613 for mænd og 861 for kvinder.
 • De fleste hjemløse personer i Danmark er mænd. I en rapport fra SFI, som fokuserede på hjemløshed i Danmark uge seks i februar 2009, var hele 78 procent af de hjemløse mænd.


Kilder:

www.ligelon.dk
http://www.loli.dk/fagpolitisk_arkiv/~/media/loli/AKurser/far_paa_orlov_sfi%20pdf.ashx
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=418
www.Kvinfo.dk
http://undervisningsavisen.dk/tema/k%C3%B8n-og-magt-om-ligestilling
www.lige.dk
www.dst.dk/ligestilling.aspx
http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=6883
http://www.ligelon.dk