Læs eller genlæs: Interkønnet, ciskønnet og queer: Kan du finde rundt i de 30 kønsbegreber?

LGBT Danmarks ordbog tæller hele 30 kønsidentiteter. De er et udtryk for en flydende kønsidentitet og kan være med til at nedbryde væggene i kønskasserne, mener forperson for LGBT Danmark. Læs eller genlæs artiklen fra 2016 i anledning af Copenhagen Pride Week

Copenhagen Pride Week kulminerer lørdag med en stor parade i København
Copenhagen Pride Week kulminerer lørdag med en stor parade i København. Foto: Rune Johansen.

Interkønnet, ciskønnet og queer. Det er blot tre af i alt 30 forskellige kønsbegreber fra LGBT-ordbogen lavet af LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner.

Tidligere tiders få kasser, hvor en mand var en mand og en kvinde en kvinde, er erstattet af et flydende syn på køn, og det kommer også til udtryk i den måde, vi bruger sproget, siger Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark. I dag har vi et langt mere sammensat syn på køn. Både det køn vi oplever, det køn vi udtrykker og de kønskarakterer, vores krop har.

”De kasser, vi har, er en kulturbærer og en norm, vi selv laver. Det er ikke et spørgsmål om, hvilken mikroskopisk kasse, jeg kan passe ned i. Det er et spørgsmål om ikke bare at sige, at noget er flydende, men også sætte ord og billeder på det. Med LGBT-ordbogen peger vi på, at der er så mange måder, vi kan sætte ord på kønsidentiteter. Det kan være med til at nedbryde væggene i kasserne,” siger han.

En kønsidentitet er, ifølge LGBT-ordbogen, en persons individuelle opfattelse af sit køn, sin krop og sin måde at udtrykke sit køn på. Nogle kønsidentiteter forstår de to køn som uafhængige, mens andre ikke ser køn som noget, der er opdelt mandligt og kvindeligt, men måske er begge dele, ingen af delene eller noget midt imellem.

Ifølge Søren Laursen kan LGBT-ordbogen være med til at synliggøre tankerne om mangfoldighed, men for Poul Joachim Stender, der som præst, forfatter og foredragsholder har beskæftiget sig meget med køn og seksualitet, er det mest af alt bare forvirrende.

”Folk kan selvfølgelig lave de ordbøger, de har lyst til, men jeg synes, det må være forvirrende at være ung i dag. Ud over at vælge mellem politiske partier og uddannelser, skal man også slå op i en ordbog for at finde ud af, hvad pokker man i grunden er mellem tredive forskellige kønsidentiteter. At det kan jeg hjælpe nogen, kan jeg ikke udelukke, men jeg synes, det lyder forvirrende,” siger han.

Copenhagen Pride fejrede 20 års jubilæum i 2016.
Copenhagen Pride fejrede 20 års jubilæum i 2016. Foto: Rune Johansen

I dag er der 68 allerede definerede kønsidentiteter på Facebook, ligesom du kan tilføje din egen. Her er LGBT-ordbogens 30 kønsbegreber.

Queer er gået fra at være et skældsord for det seksuelt unormale til at være udgangspunktet for seksuel og kønslig aktivisme. Det bruges også til at beskrive en person, som for eksempel ikke anerkender, at der er to køn, eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig.

Situationsbestemt flydende kønsidentitet er en kønsidentitet, der varierer gennem tid og situationer, så man nogle gange tilhører én kønsidentitet og nogle gange en anden. Personer med denne kønsidentitet opfatter ikke kønnet som noget konstant, men noget der kan skifte livet igennem.

Hele denne uge indtager Copenhagen Pride de københavnske gader
Hele denne uge indtager Copenhagen Pride de københavnske gader Foto: Rune Johansen

Ciskønnede identificerer sig som enten en mand eller en kvinde, hvis oplevede køn stemmer overens med det køn, de er født med.

Interkønnet er en betegnelse for personer med tvetydige køn, altså variationer i kønskarakteristika som kønshormoner eller kønsorganer. Det kan for eksempel være en pige med det mandlige Y-kromosom og testikler, selvom hun udvendigt er en pige.

Pankønnede er personer, der ikke føler, at deres kønsidentitet kan kendetegnes som mand eller kvinde. Pankønnedes kønsforståelse er, at de er et blandet køn – både mandligt og kvindeligt eller et helt tredje køn.

På lørdag kulminerer prideugen i en kæmpe regnbuefarvet fest med Pride-paraden
På lørdag kulminerer prideugen i en kæmpe regnbuefarvet fest med Pride-paraden Foto: Rune Johansen

Demigirl er en betegnelse for personer, der er født med et kvindeligt køn, men ikke i særlig høj grad føler sig knyttet til identiteten ”kvinde”.

Genderqueer er et udtryk for en person, der ikke identificerer sig som hverken mand eller kvinde eller en person, der identificerer sig som både mand og kvinde. Personer med kønsidentiteten genderqueer modsætter sig idéen om, at der kun findes to køn.

Androgyne personers køn omfatter både det mandlige og kvindelige. Personer med androgyn kønsidentitet identificerer sig ofte mentalt som værende et sted mellem kvinde og mand, og deres kønsidentitet stemmer sjældent overens med det biologiske køn.

Polykønnede føler, at deres kønsidentitet består af mere end ét køn eller en kombination af flere køn.

Omkring 30.000 mennesker deltog i paraden sidste år.
Omkring 30.000 mennesker deltog i paraden sidste år. Foto: Rune Johansen

Akønnede er personer, der ikke identificerer sig med noget køn og ofte ikke interesserer sig for det køn, de er født med.

Demiguy betegner en person, der er tildelt et mandligt køn ved fødslen, men ikke i særlig høj grad identificerer sig med identiteten ”mand”.

Dobbeltkønnede føler, at deres køn både er fuldstændig mandligt og fuldstændig kvindeligt.

Flydende kønsidentitet er en oplevelse af, at ens kønsidentitet kan variere og skifte gennem hele livet.

Genderfuck er et udtryk for en person, der leger eller eksperimenterer med de traditionelle opfattelser af køn for at udfordre stereotyperne for køn.

Genderpivot befinder sig et sted mellem flydende kønsidentiteter og dobbeltkønnede kønsidentiteter, hvor et af kønnene varierer.

Intergender er et udtryk for personer, der ikke kan beskrives klart som hverken mand eller kvinde, men i højere grad som værende et sted mellem de to eller en kombination af de to.

Intetkønnede personer identificerer ikke deres kønsidentitet med noget køn. Nogle foretrækker i stedet at bruge betegnelsen akønnet.

Kønsneutral er et begreb, der beskriver personer, der ikke identificerer sig med noget køn.

Neutrois er personer, der føler, at deres kønsidentitet er neutralt kønnet. Ofte vil de ønske at skjule eller fjerne de kønskarakterer, de er født med, for eksempel bryster eller ansigtsbehåring.

Omnikønnede er personer, der ikke kendetegner sig selv som hverken mand eller kvinde. Derimod føler de, at de har et blandet køn, altså både mandligt og kvindeligt, eller et tredje køn.

Questioning er et engelsk udtryk for en udforskningsproces for personer, der stadigvæk for eksempel afsøger deres køn eller søger at redefinere deres kønsidentitet.

Rådhuspladsen i København er i anledning af Copenhagen Pride blevet omdøbt til Pride Square
Rådhuspladsen i København er i anledning af Copenhagen Pride blevet omdøbt til Pride Square Foto: Rune Johansen

Transfeminin bruges om personer, der er født med et mandligt køn, men identificerer sig mere som kvinde.

Transkvinde er personer med kvindelige kønsidentiteter, som ved fødslen blev tildelt et mandligt køn.

Transkønnede er en samlet betegnelse for alle personer, hvis kønsidentitet ikke er i overensstemmelse med det køn, de blev tildelt ved fødslen. I år 2017 blev transkønnethed fjernet fra listen over psykiske sygdomme i Danmark.

Transmand bruges om en person med en mandlig kønsidentitet, der blev født med et kvindeligt køn.

Transmaskulin er et udtryk for personer, der ved fødslen er tildelt et kvindeligt køn, men identificerer sig mere som en mand.

Transseksuel er en person, hvis kønsidentitet adskiller sig fra det køn, de blev tildelt ved fødslen og lever deres liv tilhørende det modsatte køn.

Tredje køn er et udtryk, der anvendes om personer, som ikke kan eller vil identificere sig selv som hverken mand eller kvinde.

Trikønnede opfatter ikke de to køn som uafhængige, men føler, at de bevæger sig mellem flere kønsidentiteter. Ofte er det både en mandlig, en kvindelig og en tredje kønsidentitet

Two-spirit bruges om nordamerikanske indianere, som udfylder både traditionelle kvindelige og mandlige kønsroller.

Kilde: LGBT-ordbogen.