Amerikansk stjernesociolog: Splittelsen vokser verden over. Vi må bygge broer af empati

Den amerikanske sociolog Arlie Hochschild er optaget af at forstå, hvorfor nutiden er så fyldt med tydelige skel mellem ”dem” og ”os”. Hun har derfor bevæget sig væk fra sin egen venstrefløjsboble i Californien og banket på døren hos højrefløjs-amerikanere i Louisiana og Kentucky. Håbet er, at idéen om at møde hinanden på tværs af skel vil brede sig

”Man skulle indføre et års borgertjeneste. Ikke militært. Men et år hvor unge mennesker fra nord og syd, øst og vest, mødes – så de lærer hinanden at kende og i fællesskab kan hjælpe med at 'Make America Great Again'," siger sociologen Arlie Hochschild, der selv har søgt ud af sin egen boble og ind i andres.
”Man skulle indføre et års borgertjeneste. Ikke militært. Men et år hvor unge mennesker fra nord og syd, øst og vest, mødes – så de lærer hinanden at kende og i fællesskab kan hjælpe med at 'Make America Great Again'," siger sociologen Arlie Hochschild, der selv har søgt ud af sin egen boble og ind i andres. Foto: Wikimedia Commons.

Arlie Hochschild toner frem på skærmen. Hun sidder ved en computer i USA, på et andet kontinent og i en anden tidszone. Journalisten er i Danmark, i Europa, og det er netop et møde af denne slags, Arlie Hochschild mener er afgørende, ”for det er jo netop det, der gør en forskel. At have en samtale og være oprigtigt interesserede i og nysgerrige på hinanden og den verden, vi lever i,” siger hun og skubber brillerne op i panden og kommer tættere på kameraet.

Netop dén tilgang indkapsler i høj grad den amerikanske sociolog Arlie Hochschilds tilgang til verden, til medmennesket og til sin forskning. Hun er professor emeritus ved University of California i Berkeley, og har altid været en ganske særlig sociolog. For mens andre forskere måske især studerer et område gennem data, rapporter og akademiske analyser, så tager Arlie Hochschild ud og møder de mennesker, hun er interesseret i at forstå: som den tidligere arbejdsmand i den kemiske fabriksindustri i Lake Charles i Louisiana, der i dag er arbejdsløs og ikke længere kan tage på fisketur og spise fisk fra søen på grund af de samme fabrikkers forurening. Eller manden i Kentucky, der engang var en stolt kulminearbejder, men i dag har mistet jobbet og fået at vide, at kul er beskidt, og som føler sig personligt ramt af beskrivelsen. Hver gang bruger Arlie Hochschild flere år i de områder, hun er optaget af. Hun lærer mange forskellige mennesker at kende og kan på den måde nærme sig en forståelse af folks livsvilkår, holdninger og værdier. Og helt overordnet kan hun konkludere, at det, der viser sig som politiske uenigheder, i høj grad bunder i følelser og dybe fortællinger om os selv og vores samfund.