I 27 år vidste Birgitte ikke med sikkerhed, at hendes bror var død. Nu vil hun sætte fokus på ventesorgen

Flere lever som pårørende til mennesker, der er syge og skal dø. Andre lever i uvished om, hvad der er sket med et forsvundet familiemedlem. Ventesorg er en overset sorg, som skal frem i lyset, mener sorgvejleder Birgitte Behrendt