Erik Bjerager: Helligdage giver sammenhængskraft

At være fælles om at holde fri fra hverdagen har stor værdi. Ikke mindst i en tid, hvor stress er blevet en folkesygdom