Fra folkefest til bededag

Biskop Hans Bagger ønskede, at den folkelige majfest blev erstattet med bøn til Gud. Her er historien bag store bededag

N år sommeren nærmede sig, holdt de danske bønder i ældre tid en gevaldig fest. Dens indhold var på enhver måde ønsket om frugtbarhed

Man rejste en majstang, dansede, spiste og drak. Pigerne kastede majkranse til de unge mænd, som de havde et særligt godt øje til. Denne majfest var en torn i øjet på de alvorlige ledende kirkemænd på Christian den Femtes tid (1646-1699). Det var frem for nogen biskop Hans Bagger, der ønskede den folkelige fest erstattet og fejret med bøn til Gud, ”ædrueligen, skikkeligen og betimeligen”.