Sexarbejdere har gennem 20 år lært Sine Plambech et og andet om næstekærlighed og selvopofrelse

Antropolog Sine Plambech har i 20 år fulgt en række kvinder, der i dag lever som migranter og skaffer penge til børn og familie ved at sælge den eneste vare, de har