Hvornår er det tid at holde op med at køre bil? Et følsomt emne i mange familier

Alderen kommer snigende lige så stille, men ubønhørligt. Der er ingen undvigemanøvrer. Pludselig er det tid til at overveje, om du selv eller din ægtefælle helt skal holde op med at køre bil. Men den samtale er ikke let