Når man har levet længe nok, kan man tydeligt se, hvordan vi i årevis har forgrebet os på naturen. Men nu er det slut

Det glæder mig, at flere byer nu gør plads til den vilde utæmmede natur, jeg husker fra min barndom, og som har været forvist i en årrække

"Lige nu midt i den danske højsommer er det skønneste at dufte og nyde californisk valmue, morgenfrue, perikon, guldblomst og forskellige kornsorter i marken her tæt på. Går jeg lidt længere, når jeg til en rundkørsel med de smukkeste vilde blomster. En dejlig start på sommeren."
"Lige nu midt i den danske højsommer er det skønneste at dufte og nyde californisk valmue, morgenfrue, perikon, guldblomst og forskellige kornsorter i marken her tæt på. Går jeg lidt længere, når jeg til en rundkørsel med de smukkeste vilde blomster. En dejlig start på sommeren.". Foto: Annie Spratt/Unsplash.

Der er barndomsminder, der sætter sig i ens hjerte og sind.

For mig har det blandt andet været sejlture i Danmarks fjorde og bælter med roture ind til strandenge og skovbryn. Duftene af græsser og vilde blomster blandede sig med summende insekter. Det bedste var at ligge på ryggen og stirre op i en blå himmel og snuse. Det kunne også være duften af korn og kokasser. Vildt og utæmmet var det i hvert fald, uden at vi egentlig tænke over det. Vi tænkte heller ikke over, at skovene flød med nedfaldne grene og gamle væltede stubbe, hvor det myldrede med alle mulige ”væmmelige” smådyr og kryb. Det var bare sådan, det var.

Efterhånden ændrede indstillingen til naturen sig. Den blev mere kontrolleret. Græsenge og græsplæner blev slået så tæt, at de lignede greens på en golfbane. Vi fjernede manisk alt ukrudt i vores haver, og vilde blomster, bier og andre insekter røg med i købet. Der blev ryddet op i skovene. Nedfaldne grene og andet, som skæmmede den pæne fremtoning, blev fjernet.

Når man har levet længe nok, kan man tydeligt se, hvordan vi gennem en række år har forgrebet os på naturen og øver vold mod en mere naturlig biodiversitet. Biologer og andre naturkyndige har pippet op. Men det har taget en del år at få skærpet vores bevidsthed og ændre på udviklingen.

Denne sommer blomstrer flere af vores nærmeste rundkørsler med de smukkeste vilde blomster. Det er en fryd at se på.

I Roskilde har vi en mark midt i byen, Provstemarken bliver den kaldt, tilplantet med forskellige landbrugsafgrøder, rug eller hvede, sådan som den oprindeligt er blevet brugt. I år tilplantet med en flerårig blanding af planter, så der igen til næste år kommer en blomstermark. Jorden bliver ikke sprøjtet, og de mange kendte – og smukke – ukrudtsplanter dukker op til stor glæde for kommunens borgere. Samtlige landets kommuner deltager i konkurrencen om at blive den vildeste. Vinderen bliver fundet senere på året. Godt gået af alle deltagere! Lokale grupper støtter op med alle mulige gode idéer.

Miljøminister Lea Wermelin har kaldt det en ny bevægelse, der ruller hen over Danmark. Biolog og partner i virksomheden Natur360, Laura Emilie Beck, siger, at mange kommuner har været længe om at komme i gang, og der er kæmpe forskelle fra kommune til kommune på, hvor meget man satser på at skabe en mere grøn kommune med større biodiversitet. Men nu begynder kommunerne i højere grad at tage naturen med i planlægningen af byudvikling med nye store byggeprojekter, siger hun. Kommunerne overtog ansvaret for naturplejen fra amterne i 2007. Et langt tilløb må man sige.  

Det er en ny og god oplevelse at gå en tur i byens parker, hvor jeg bor. Græsset og kløveren under de kæmpestore bøgetræer gror vildt og højt. Men det er blødt og dejligt at gå på, kan man tydeligt se på børnehavebørnene, der tumler rundt. Der er områder i parkerne, som de nærliggende skoler bruger som idrætsplads med fodboldmål og løbetræning, og der bliver græsset naturligvis slået. Byernes grønne områder har mange slags formål, der skal tages hensyn til.

Hvem der vinder konkurrencen om at blive den vildeste kommune går jeg ikke op i. Det afgørende er, at hele landet er med på idéen om, at vi skal have mere af vores oprindelige natur tilbage. Opfattelsen af, hvad der er smukt, ændrer sig forhåbentlig hos en hel masse mennesker i dette her land, i takt med at kommunerne tænker anderledes. ”Forandre for at bevare” er vist et konservativt slogan, som er meget passende.

Lige nu midt i den danske højsommer er det skønneste at dufte og nyde californisk valmue, morgenfrue, perikon, guldblomst og forskellige kornsorter i marken her tæt på. Går jeg lidt længere, når jeg til en rundkørsel med de smukkeste vilde blomster. En dejlig start på sommeren – og sådan kan forhåbentlig rigtigt mange mennesker rundt omkring i landet sige om de forandringer, der sker lige så stille. Nyd sommeren.