Pia Tafdrup: Det mest opmuntrende i denne tid er, at unge stadig får børn

Krige og kriserne i tiden har skærpet digter og forfatter Pia Tafdrups tilstedevær og dermed også hendes digterarbejde