Præst vil folkeliggøre fasten gennem samtale: Vi mænd er generelt dårlige til samtaler med dybde

Peter Østergaard Jacobsen er sognepræst i Odense og har en ambition om at folkeliggøre fastetiden. Det skal blandt andet ske gennem samtaler om, hvad der virkelig betyder noget

Inden han blev en del af projektet, som vil folkeliggøre fasten, skrev han bogen ”40 forretter til fasten”. Bogen, som er udgivet på forlaget Lohse, er en klassisk andagtsbog, hvor han reflekterer over passager fra Bibelen.
Inden han blev en del af projektet, som vil folkeliggøre fasten, skrev han bogen ”40 forretter til fasten”. Bogen, som er udgivet på forlaget Lohse, er en klassisk andagtsbog, hvor han reflekterer over passager fra Bibelen. Foto: Johanne Teglgård Olsen.

For snart 20 år siden købte sognepræst Peter Østergaard Jacobsen sig en bedeskammel, og han indrettede et hjørne i familiens hjem. Planen var, at han ville finde en rytme, så han jævnligt kunne knæle, tænde et lys og bede i stilhed foran et kors.

”Jeg fandt en lille hvid dug til bordet, og det så nydeligt ud.”

Han havde mødt andre, som fortalte om velsignelsen ved at fordybe sig i bøn og stilhed. Peter Østergaard Jacobsen tænkte, at det var oplagt, at han som præst og familiefar udviklede en tilsvarende praksis.

”Jesus gik ud i ørkenen og var stille, og der er en lang tradition op gennem kirkens historie for åndelig fordybelse," siger han.

Men han fik aldrig taget bedeskamlen i brug. I stedet købte han et par løbesko. Han løb uden at sætte sig mål. Nu løber han et par gange om ugen. Vejret og familiens kalender afgør, om turen bliver 5 eller 15 kilometer. I dag er der eftermiddagssol over byen, da han snører løbeskoene. Hans rute langs Odense Å er udfordret af oversvømmelser, men han har løbet i Odense i mere end seks år, så han kender til smutvejene.

”Jeg er ikke god til at sidde og blive lang i blikket og bare se ud, men når jeg løber, så møder jeg den gode tomhed, og det hænder, at ting falder på plads.”

Vi er på vej mod fasten, og Peter Østergaard Jacobsen er tovholder på et projekt, hvor man vil forsøge at give fasten en folkelig appel. Han har været præst i snart 25 år og tror, at mennesker har en længsel efter at overveje, hvad der egentlig betyder noget i tilværelsen.

”For mig rimer faste på fokus og om at forenkle, og det har vi virkelig brug for i en tid, hvor vi konstant bliver bombarderet med indtryk. Jeg tror, vi har brug for den gode tomhed.”

Tal ærligheden frem

Det med at folkeliggøre fasten skal forstås helt lavpraktisk. I et samarbejde med kollegaen religionspædagog og teologisk medarbejder Hanne Uhre Hansen, har han udviklet projektet ”Fyn faster og fester”, som blandt andet indebærer en stak samtalekort. De skal deles ud på caféerne i det centrale Odense, og de har været i kontakt med Odense Cityforening, som bakker op om ideen. Når samtalekortene inden længe er fordelt på caféerne, er det tanken, at baristaerne frem mod påske skal tilbyde cafégæsterne et par samtalekort sammen med kaffen. På et af kortene står:

”Hvad har du brug for i det daglige, og hvad kan du undvære.”

På et andet står:

”Hvornår er man god nok?”

Der er flere kort i bunken. På det tredje kort står:

”I samfundet er man optaget af vækst. Men hvordan vokser man egentlig som menneske?”

Det er Peter Østergaard Jacobsens håb, at nogle af cafégæsterne med samtalekortets input vil opleve samtaler med dybde og måske få et mere ærligt forhold til sig selv.

”Vi mænd er generelt dårligt til samtaler med dybde. Det bliver meget let til snak om sportsresultater og bilmærker. Vi håber, at vi kan inspirere til usminkede samtaler om, hvad der virkelig betyder noget, og at man måske kan komme ind i et mere ærligt forhold til sig selv. Faste er et begreb, som let kan blive misforstået og set som endnu en ting, vi skal præstere. Vi lever i en tid præget af en usund selvoptimeringskultur og løb og træning kan let kamme over og blive en del af den kultur, og det samme kan fasten.”

Fasten er en tid for bod. Sognepræst Peter Østergaard Jacobsen siger, at det kan være vigtigt at tale om skyld: ”At tale om skyld klarer luften og klargør tanken, fordi det er ledsaget af en ærlighed, men i dag er det jo nærmest blevet et dogme, at man ikke må føle skyld, og vi er blevet fortalt, at vi vil få større frihed, hvis vi føler mindre skyld. Men faktisk er det nogle gange lige modsat. Hvis skylden er tydelig, bliver tilgivelsen også tydeligere.”
Fasten er en tid for bod. Sognepræst Peter Østergaard Jacobsen siger, at det kan være vigtigt at tale om skyld: ”At tale om skyld klarer luften og klargør tanken, fordi det er ledsaget af en ærlighed, men i dag er det jo nærmest blevet et dogme, at man ikke må føle skyld, og vi er blevet fortalt, at vi vil få større frihed, hvis vi føler mindre skyld. Men faktisk er det nogle gange lige modsat. Hvis skylden er tydelig, bliver tilgivelsen også tydeligere.” Foto: Johanne Teglgård Olsen

Fasteprojektet stopper ikke ved cafébordene. Når det på onsdag er askeonsdag, vil Odense Domkirke og flere andre kirker i byen holde fasteandagt, og gennem hele fasten vil der være en kortere daglig andagt i en kirke i Odense under overskriften ”Fyn faster og fester”. Peter Østergaard Jacobsen har kontaktet en række virksomheder og tilbudt at komme ud og holde en samling med morgensang og et oplæg til refleksion. Han har endnu til gode at høre fra virksomhederne, men en ting ligger fast: Påskemorgen afsluttes projektet med morgenkaffe, rundstykker og fælles morgensang ved Odense Domkirke sammen med biskop Tine Lindhardt.

Frygten for ydre fromhed

Peter Østergaard Jacobsen tager mod gæsten fra Kristeligt Dagblad ved en blåmalet port på Nørregade i centrum af Odense. Præsteboligen er en af landets ældste opført af Johanniterne i 1400-tallet som et hospital. Siden reformationen har præster ved Sankt Hans Kirke boet her, og i 2015 rykkede Peter Østergaard Jacobsen og ægtefællen Marianne Østergaard Jacobsen og deres fire børn ind. Nu er de to ældste børn flyttet hjemmefra, og en kanin er føjet til familien.

Inden han blev en del af projektet, som vil folkeliggøre fasten, skrev han bogen ”40 forretter til fasten”. Bogen, som er udgivet på forlaget Lohse, er en klassisk andagtsbog, hvor han reflekterer over passager fra Bibelen.

Det skal vise sig, at andagtsbogen rører flere ømme punkter hos forfatteren. Han nærmest insisterer på at tale om dem. Han fortæller, at han er opdraget til at være på vagt for ydre fromhed i præstegården i Silkeborg, hvor han voksede op som søn af den legendariske og markante præst og forkynder Frank Jacobsen, som i årtier samlede en stor menighed i Mariehøj Kirke.

”Min far blev ofte benyttet af Luthersk Mission, men på nogle måder var han ganske enig med tidehvervsfolkene: Det handlede meget om en kritik af den ydre fromhedskultur og en betoning af Guds nåde alene. Over for Gud er vi alle i underskud.”

Når man som Peter Østergaard Jacobsen opfordrer et stift til at faste og skriver en andagtsbog til fastetiden, kan det ifølge ham selv ligne en teologisk skævvinkling.

”For mig er Kristus og hans lys målet. Boden og angeren, som vi forbinder med fasten, er ikke et mål i sig selv,” siger han.

”Jeg er ikke god til at sidde og blive lang i blikket og bare se ud, men når jeg løber, så møder jeg den gode tomhed, og det hænder, at ting falder på plads,” siger sognepræst Peter Østergaard Jacobsen, som her er fotograferet på sin tur langs Odense Å.
”Jeg er ikke god til at sidde og blive lang i blikket og bare se ud, men når jeg løber, så møder jeg den gode tomhed, og det hænder, at ting falder på plads,” siger sognepræst Peter Østergaard Jacobsen, som her er fotograferet på sin tur langs Odense Å. Foto: Johanne Teglgård Olsen

I reolen står Luthers skrifter sammen med den svenske prædikant Rosenius' blandet med en del ledelseslitteratur, primært indkøbt i de år, hvor han tog en diplomuddannelse i ledelse. Peter Østergaard Jacobsen citerer fra Luthers skrift ”Om kirkens babyloniske fangenskab”.

”Angeren må ikke tælle mere end troen på løftet om vores barneforhold til Gud.”

Fortvivlelsens tomhed

Nu har vi talt om det, Peter Østergaard Jacobsen er på vagt over for. På sit skrivebord har han en seddel, som er det sted, hvor nålen i hans teologiske passer er stukket ned. Ordene er formuleret af teologiprofessor Regin Prenter (1907-1990) og lyder: ”Enhver dogmatisk kristologisk refleksion drejer sig kun om dette ene: At der forkyndes virkelig tilgivelse, fuld oprejsning til helt fortabte.”

Men selv om præsten forkynder "fuld oprejsningen”, så kan det, der står tilbage for tilhørerne, godt være fortvivlelsens tomhed. Peter Østergaard Jacobsen ved det, fordi han jævnligt bliver opsøgt af kirkegængere, som vil tale med ham om den afstand til Gud, som de oplever, når de beder.

”Det er en oplevelse af uendelig afstand, som jeg ikke prøver at tage fra den enkelte, men helt overordnet prøver jeg at henlede deres opmærksomhed på de løfter, som er givet os i Bibelen: At vi må hvile i Guds hånd, og at Han er med os alle dage.”

Fastetiden er en bodstid, og Peter Østergaard Jacobsen tror, at det er sundt for mennesker at blive mindet om ens status som syndere. Når han tænker på nogle af sine sjælesørgeriske samtaler, så har det været, når der blev sat ord på synden, at der kom et gennembrud.

”At tale om skyld klarer luften og klargør tanken, fordi det er ledsaget af en ærlighed, men i dag er det jo nærmest blevet et dogme, at man ikke må føle skyld, og vi er blevet fortalt, at vi vil få større frihed, hvis vi føler mindre skyld. Men faktisk er det nogle gange lige modsat. Hvis skylden er tydelig, bliver tilgivelsen også tydeligere.”

Fasten som forret

I nogle kirker markerer man fastetiden ved at holde skriftemål forud for højmessen. Ritualet for skriftemål forud for gudstjeneste står i ritualbogen bagerst i salmebogen, og siden Peter Østergaard Jacobsen kom til Sankt Hans Kirke, er han blevet ganske fortrolig med det.

I årtier har det været skik at holde skriftemål forud for gudstjenesten her i den velbesøgte kirke i det centrale Odense. Deltagerne i skriftemålet samles ved alterskranken. De synger en salme, præsten holder en tale, og skriftemålet afsluttes med, at præsten lægger sin hånd på den enkeltes hoved og siger:

"Så tilsiger jeg dig alle dine synders nådige forladelse i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn!"

Nogle søndage har der været så mange deltagere til skriftemålet, at der ikke har været plads ved knæfaldet, og Peter Østergaard Jacobsen har været forundret over interessen:

”Den første tid, hvor jeg var præst her, undrede jeg mig, for var det et udtryk for en præstationskristendom, hvor man følte, at man ikke var værdig til at gå nadver, hvis man ikke havde deltaget i skriftemålet inden?”

En søndag efter gudstjeneste fik han et nyt syn på, hvad netop skriftemålet kan være. En kirkegænger, som havde deltaget i både skriftemål og højmesse, gav et fast håndtryk og sagde:

”Tak for både forret og hovedret.”

Hovedretten var selve gudstjenesten, mens skriftemålet var forretten, og ifølge Peter Østergaard Jacobsen, kan man også se fastetiden som en forret til påsken, for som han skriver i andagtsbogen:

”Boden og angeren er ikke et mål i sig selv. Kristus og hans lys er målet. Vi lader ikke som om, vi ikke kender hans nåde, når vi faster og angrer. Vi gør bod og angrer med oprejst pande i tillid til Guds nåde i Kristus.”