Siden ungdommen har Anna-Marie samlet på bønner. En del af bønnebiblioteket bærer hun i sit indre

At bønnen er en præstationsfri væren, erfarer cand. pæd. Anna-Marie Hansen på tidlige morgener ved Daugårdstrand ved nordkysten af Vejle Fjord

Siden ungdommen har Anna-Marie samlet på bønner. En del af bønnebiblioteket bærer hun i sit indre
Illustration: Rasmus Juul

Det begyndte med en bøn af kirkefaderen Augustin (354-430 e-Kr.).

”Du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt, indtil det hviler i dig.”