Prøv avisen

På Fanø strand samler frivillige havaffald

Strandfoged Peter Michélsen foran udstillingen af havaffald på grunden foran sin bolig i Sønderho på Fanø. Til højre ses det hvide skab, hvor man kan hente ruller med ”havfaldsposer”. – Fotos: Keld Nissen.

Siden strandfoged Peter Michélsen i 2017 dannede det frivillige projekt Ren Strand Fanø, har familier med børn, unge og gamle, fastboende og turister indsamlet 35 tons havaffald på øens vestkyst