Alkohol på missionshoteller

Danmarks Afholdsforening begræder udviklingen

Af Jørgen Steens

Hurup Missionshotel står langtfra alene, når hotellet nu formentlig snart får spiritusbevilling efter 86 års afholdenhed. Flere missionshoteller har de seneste år sagt farvel til afholdssagen.

I dag er der kun to spiritusfrie missionshoteller tilbage i Danmark ud over Hurup, nemlig Stella Maris i Svendborg og Nebo og Hebron i København.

I midten af 1990'erne fik Vildsund Strand Hotel i Thy, Sanden Bjerregaard, Slettestrand ved Fjerritslev samt det store missionshotel Ansgar i Århus og Lystruphave Missionshotel ved Bryrup spiritusbevilling.

Siden er Ansgar solgt og nu almindeligt hotel, og Lystruphave er solgt til efterskole.

Som for Hurup var Lystruphaves argument for indførelse af spiritus, at man var nødt til det for at overleve. Formanden for Danmarks Afholdsforening, Henning Sørensen, Grenaa, mener derimod, at det fremskyndede nedturen.

- Folk kom jo langvejs fra for at holde deres fester på Lystruphave, fordi det var alkoholfrit. Jeg holdt min 50-års fødselsdag, mit 40-års jubilæum som organiseret afholdsmand og min 60- års fødselsdag på Lystruphave, og sådan har der også været en del, som er kommet på Hurup Missionshotel. Men i det øjeblik de får spiritus, så kan man lige så godt holde sine fester alle mulige andre steder. Så derfor kan give bagslag, at man man nu opgiver afholdssagen i Hurup.

Henning Sørensen er i øjeblikket ved at skrive på en bog om de folkelige og missionske afholdshoteller i Danmark, som der engang var adskillige hundrede af over hele landet.

- Det sidste afholdshotel, der lukkede, var Viborg Afholdshotel i 1992, og tilbage var så de få missionshoteller, som jeg tror kunne have overlevet uden alkohol, hvis de havde markedsført det ordentligt, i stedet for nærmest at putte med det, siger formanden for Danmarks Afholdsforening, som begræder udviklingen.

- Der var jo en helt egen stemning og kultur på afholdshotellerne, som er blevet beskrevet af flere forfattere, blandt andre Hans Kirk, Martin Jensen og Thomas Olesen Løkken. Der var en idealisme og et fællesskab over afholdshotellerne, fordi man havde en underliggende fællesnævner, og som gjorde, at mange kom til at føle en meget nær tilknytning til disse hoteller.

Søren Grøn, formand for organisationen Danmarks Missionshoteller, påpeger, at missionshotellerne, sømandshjemmene og refugierne, har haft det problem, at man ikke har kunnet finde ud af et samspil.

- I stedet for at fokusere på det, vi er fælles om, nemlig et kirkeligt tilhørsforhold, har vi fokuseret på forskellene.

Blandt andet dette mener han er forklaringen på, at antallet af missionshoteller i Danmark støt og roligt er faldet, så der nu kun er fire tilbage i Danmarks Missionshoteller, plus Hurup Missionshotel. I 1960'erne var der 40-50 missionshoteller. I modsætning til Danmark har missionshotellerne i Norge og Sverige ekspanderet.

Søren Grøn er direktør for Sanden Bjerggaard, der fik spiritusbevilling i 1994, efter at det lukningstruede hotel var blevet solgt af Indre Mission til et nyt selskab. Siden er omsætningen steget fra 1,8 til 4,8 millioner kroner.

- Vi er stadigvæk et missionshotel, men kører i dag med et meget bredere koncept med kursuscenter, og det ville ikke have kunnet lade sig gøre uden spiritusbevilling. Jeg kan ikke forestille mig at drive en forretning som den her, hvor vi også har mange familiefester, uden at kunne tilbyde gæsterne alkohol.

Det gør de imidlertid på Indre Missions Stella Maris i Svendborg, men det skyldes, forklarer direktør Bjarne Hvidberg, at konceptet her er anderledes.

- Hvis vores hovedindtægts-kilde var private fester, kunne det ikke lade sig gøre uden alkohol, men vores opgave er en anden, nemlig at holde arrangementer for mennesker, som vil samles til forkyndelse og kristent fællesskab.

I løbet af året holdes godt en snes arrangementer - stævner og møder - på Stella Maris, enten arrangeret af hotellet selv eller en af de kirkelige organisationer. Dertil kommer ture og udflugter, primært med indremissionske kredse, men mange familier bruger også hotellet i forbindelse med fødselsdage, sølvbryllupper osv. Og her er Stella Maris ofte et bevidst valg, fordi der ikke er alkohol.

- Det oplever vi for eksempel i forbindelse med konfirmationer i familier, hvor der kan være problemer med alkohol, og hvor man så vælger os, fordi man så er ude over alle diskussioner om, hvor meget eller lidt der skal drikkes.

steens@kristeligt-dagblad.dk