Prøv avisen

Behandling med eller uden heroin?

Foto: Privatfoto.

JA/NEJ: Nanna W. Gotfredsen og Søren Kokkenborg er begge jurister med daglig kontakt med misbrugere

Nanna W. Gotfredsen er jurist og projektleder af Gadejuristen, som har sit primære fokus rettet mod hårdt belastede stofbrugere.

Er heroinunderstøttet behandling en god idé?

Hvis menneskeliv, værdighed og sundhed ellers tillægges værdi, er tilbud om heroinunderstøttet behandling ganske enkelt nødvendigt for de heroinafhængige, som ikke har gavn af de eksisterende behandlingstilbud. Heroinbehandling er i dag så veldokumenteret, at der ikke længere findes saglige argumenter imod. Er man fortsat imod, må det enten være for at komme i avisen eller for at sikre øvrige egen-interesser.

Er stoffri døgnbehandling en god idé?

Der er behov for den bredest mulige vifte af behandlingstilbud. Heroinunderstøttet behandling står ikke i modsætning til stoffri behandling. De forskellige tilbud appellerer til forskellige mennesker på forskellige tidspunkter. Forskningen viser for eksempel, at stoffri behandling kan komme til at ligge i forlængelse af heroinbehandling.

Søren Kokkenborg er jurist og leder af det stoffrie døgnbehandlingscenter Betesda og leder af brancheforeningen.

Er heroinunderstøttet behandling en god idé?

Vi er flere i brancheforeningen, der er ængstelige for, at statsheroin kan bevirke, at man ikke giver mennesker det samme tilbud om stoffri døgnbehandling. Og vi har en lang række eksempler på mennesker, der ville have været kvalificeret til statsheroin og derfor ikke ville have opnået en stoffri tilværelse med nu afsluttede uddannelsesforløb, genoprettede familieforhold og stoffrihed i mere end ti år.

Er stoffri døgnbehandling en god idé?

Hvis mennesker er motiveret til det, er stoffri døgnbehandling et godt middel til at arbejde sig ud af de dybere liggende årsager til et misbrug på en koncentreret måde. Og vi ser, at det er lykkedes at få mennesker uddannet og tilbage i samfundet, hvor de bliver integreret på arbejdsmarkedet. Derfor bør døgnbehandling være en del af den vifte af tilbud, vi tilbyder landets misbrugere.

Foto: Privatfoto.