Prøv avisen

BILLEDSERIE: De åndssvage 1959-1980

Fastspænding var helt almindelig praksis på de store centralinstitutioner for udviklingshæmmede - både i senge og på bænke langs væggene i opholdsstuen. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet

SE BILLEDSERIE: Sådan var livet for udviklingshæmmede på de store centralinstitutioner

For 30 år siden overdrog staten ansvaret for de udviklingshæmmede til amterne. Gennem nulevende øjenvidner fortæller Kristeligt Dagblad en række artikler historien om forholdene for danske udviklingshæmmede i de tyve år, som gik forud fra 1959 til 1980.

Billeder stammer fra Forsorgsmuseet på den tidligere centralinstitution Andersvænge.

TEMA: De åndssvage - med video, billedserier og interviews

Nogle patienter var fastspændt alle døgnets vågne timer, andre kun om natten for at undgå uro på afdelingerne. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
Først i 1979 udsendte socialministeriet en bekendtgørelse, der forbød tvang og udstak regler for fiksering. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
De centrale institutioner husede op til 1800 udviklingshæmmede børn og voksne. De var stort set alle placeret ude på landet i naturskønne omgivelser. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
Alle patienter på institutionerne gik i institutionens tøj, som blev vasket på et centralt vaskeri. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
Mange udviklingshæmmede fik også flade lædervanter på, for at undgå at skade sig selv eller andre. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
De bedst fungerende udviklingshæmmede arbejdede på værksteder, hvor de blandt andet lavede trådhegn, klemmer eller producerede landsbrugsvarer. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
De centrale institutioner husede også tusindvis af børn, hvoraf nogen var afleveret som ganske spæde og tilbragte et helt liv på institutionen. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
Når de udviklingshæmmede fik lejlighed til at forlade institutionen, blev de altid iklædt meget fint tøj. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
Der fandtes ingen eller meget lidt adspredelse for de dårligst fungerende børn på institutionerne. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
Mange forældre til udviklingshæmmede fik det råd af lægerne at aflevere deres børn lige efter fødslen, glemme dem og få nogle nye raske børn. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
De bedst fungerende udviklingshæmmede arbejdede i landbrug, køkken eller på værksteder. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet
Institutionerne husede alle typer udviklingshæmmede: både hjerneskadede, autister, spastikere eller som her, mennesker med Downs Syndrom. - Foto: Arkivbillede Forsorgsmuseet