Bryder dogmer

Peter Aaby er antropolog, men fik med sin banebrydende forskning Novo Nordisk Fonden til at bryde med traditionen for at uddele sin årlige pris til en person med naturvidenskabelig baggrund, da fonden gav Peter Aaby Novo Nordisk Prisen 2000 på en million kroner for hans epokegørende udforskning af årsager til børnedødelighed i udviklingslandene. Lørdag fortæller han i programmet »Det er ikke de svage børn der dør« på P1, at den høje mæslinge-børnedødelighed i u-landene ikke kun er et spørgsmål om svage eller stærke børn. Måden, de bliver smittet på, har stor betydning for, hvor syge de bliver. Det er et forskningsresultat, der også har konsekvens for forståelsen af børnesygdomme i den vestlige verden. Med udgangspunkt i de danske traditioner for befolkningsundersøgelser har Peter Aaby opbygget en unik forskningsinstitution i det vestafrikanske land Guinea-Bissau. Forskningsafdelingen i hovedstaden Bissau har i dag 150 ansatte og tiltrækker forskere fra hele verden. Peter Aaby blev i 1974 antropolog ved Københavns Universitet. Samme sted forsvarede han i 1988 sin doktordisputats og blev dr.med. på en afhandling om mæslingedødelighed. Han blev i 1995 forskningsprofessor i international sundhed ved Forskningsrådet, men i praksis tilknyttet Center for Epidemiologisk Grundforskning på Statens Seruminstitut, hvor han i dag er med i ledergruppen. Indtil for otte år siden var han ansat på Københavns Universitet, hvorfra han tog orlov det halve af året for at passe forskningsinstitutionen i Guinea-Bissau. Nu opholder Peter Aaby sig i Afrika det meste af året for at holde snor i sine mange projekter. DR P1 lørdag kl. 9.45