Chefer: Lad os begrave begrebet pjæk

Når medarbejderne lyver sig syge, er det ofte udtryk for svigt hos ledelsen, lyder det fra to kommunale chefer, der med en intensiv indsats har haft stor succes med at nedbringe medarbejdernes fravær

Ledere anerkender, at pjæk kan skyldes dårlig ledelse. -
Ledere anerkender, at pjæk kan skyldes dårlig ledelse. -. Foto: stock.xchng.

Dårlig kollega. Doven. Illoyal. Sådan lyder det ofte, når talen falder på medarbejdere, der pjækker.

Men nu er det på tide at aflive myten om pjæk som udtryk for dårlig arbejdsmoral og dovenskab, lyder det fra to kommunale chefer, der begge har høstet store gevinster ved en aktiv indsats mod medarbejdernes sygefravær.

I Randers Kommune kæmpede man for få år siden med et meget højt sygefravær, som ud over de menneskelige omkostninger for både de sygemeldte og deres kolleger årligt kostede kommunen godt 154 millioner kroner. Kommunen valgte derfor i 2008 at sætte særligt fokus på syge- fravær, blandt andet i form af en større åbenhed, et tættere samarbejde mellem de kommunale arbejdspladser samt oprettelsen af en ny sundhedsklinik. På klinikken, der blev drevet i samarbejde med Falck Health- care, kunne sygemeldte medarbejdere få hjælp fra både læger, psykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Ved indgangen til 2010 afsluttedes projektet, og det med så gode resultater, at det for personalechef Kresten Ulrik Nielsen er tydeligt, at fravær meget sjældent skyldes ugidelighed hos medarbejderen.

– Vi satte fokus på medarbejdere, der var syge i mere end fem uger eller havde mere end fem kortere sygeperioder i løbet af år. I løbet af det første år fik vi næsten halveret sygefraværet, ikke mindst fordi vi gjorde det legitimt at sige, at man havde det dårligt eller følte sig stresset, siger Kresten Ulrik Nielsen og tilføjer, at man som chef i udgangspunktet bør have tillid til medarbejdernes ansvarlighed.

– Det er på tide at begrave begrebet pjæk. Hvis en medarbejder ofte melder sig syg uden egentligt at være det, skyldes det som regel et pres, enten på jobbet eller privat. Begge dele kan virksomheden være med til at afhjælpe, enten ved at forbedre arbejdsvilkårene eller ved at give medarbejderen luft og støtte, siger Kresten Ulrik Nielsen.

Samme melding kommer fra Birgit Fogh Rasmussen, kommunaldirektør i Lemvig Kommune. Her har man landets næstlaveste sygefravær, og når det gælder en af de hårdest ramte personalegrupper, nemlig de social- og sundhedsansatte, ligger Lemvig helt i bund. Her har de ansatte gennemsnitligt 16 sygedage om året, mens man i den anden ende af skalaen, i Gribskov Kommune i Nordsjælland, oplever 43 sygedage pr. medarbejder.

– Generelt kan man jo se, at sygefraværet falder i takt med, at man rykker længere vestpå. Vi har nok en større ansvarsfølelse, ikke mindst fordi vi dagligt mødes med de personer, som vores fravær vil gå ud over. Men når det er sagt, har vi også gjort meget for at skabe en kultur, hvor det er legitimt at sige, at man har det skidt, siger Birgit Fogh Rasmussen, der også efterlyser et opgør med den traditionelle opfattelse af pjæk.

– Naturligvis har medarbejderne et stort ansvar. Men man undgår først og fremmest et højt sygefravær ved at vise forståelse for medarbejderne og ved at have et system, der giver mulighed for fleksibilitet, når en medarbejder føler sig presset, siger Birgit Fogh Rasmussen.

livogsjael@kristeligt-dagblad.dk