Prøv avisen

Det moderne samfund fremelsker psykopater

Omkring 200.000 danskere har psykopatiske karaktertræk, og der bliver flere, fordi samfundet giver dem optimale vilkår

Det moderne individualistiske samfund, hvor enhver er sig selv nærmest, fremmer psykopatisk adfærd. Det mener flere eksperter på området, som Kristeligt Dagblad har talt med. En af dem er ledende psykolog Bo Møhl, Rigshospitalets Psykiatriske Klinik.

- Et samfund, der mangler faste strukturer og værdier, vil være med til at fremelske psykopater, og jeg tror, at der vil komme flere, siger Bo Møhl.

Psykopat er ikke bare et skældsord. Det er også en psykiatrisk diagnose for en alvorlig personlighedsforstyrrelse, hvor mangel på empatisk indlevelse og forståelse for andre mennesker, lav frustrationstærskel og asocial adfærd er fremherskende træk.

Man regner med, at op imod 200.000 danskere har karaktertræk, der hører ind under psykopatbegrebet. Når der for tiden er øget fokus på psykopati, skyldes det, at det er blevet bredt accepteret at opfatte sig selv som centrum i verden uden ansvar for fællesskabet og for andre mennesker.

- Den positive side af udviklingen er, at flere kan leve op til kravene om at være omstillingsparate og fleksible. Den negative er, at flere vil få diagnosen psykopat eller andre sygelige personlighedsforstyrrelser. Det er en meget uhyggelig og uheldig udvikling, siger Bo Møhl og fortsætter:

- Specielt tab af empati ser jeg som det helt store problem. Vi lever mere og mere som isolerede eksistenser. Vi har brug for hinanden til at spejle os i, men egentlig kontakt til andre er i realiteten i opløsning. Skal den udvikling bremses, må vi revidere vores værdier, leve langsommere og tage os mere af vores børn.

Ifløge psykolog og forfatter Margrethe Brun Hansen har de seneste 30 års udvikling skabt en forældregeneration, der ikke har lært social intelligens og empati.

- Det viser sig ved, at vi fralægger os ansvaret for andre. Ser vi et menneske i nød, uddelegerer vi ansvaret til professionelle, og den adfærd signalerer vi til vores børn. De børn, der kommer ud af det, bliver gode til at passe på sig selv, men bliver også egoistiske, fordi de ikke har lært ømhed for andre mennesker. Jeg kan blive bekymret for, hvilket overskud de børn, der vokser op i dag, vil have til svagelige ældre. Følelseskulde over for andre er farlig, fordi vi ikke kan få et demokratisk samfund til at fungere, hvis ikke de stærke tager hånd om de svage. Det bliver en verden uden næstekrlighed og omsorg for andre end sig selv, siger Margrethe Brun Hansen.

Dr. teol., filosof og virksomhedskonsulent Mogens Stiller Kjærgaard er enig.

- Vores tid er præget af grådighed og griskhed, og der er etableret en kultur, hvor det handler om at få alt for meget af alting. Det udvikler en type, som er hæmningsløs. Kristen tankegang og holdning til medmennesket er ikke forenelig med den levevis. Så længe vi havde en verdensorden, hvor Gud var verst, og kristendommen tegnede holdningen til andre, havde den adfærd ikke gode vilkår, siger Mogens Stiller Kjærgaard og tilføjer:

- Men et samfund, hvor individet har den højeste prioritet, er et samfund, hvor psykopater har optimale vilkår.