Prøv avisen

Et keramisk eventyr

INTERVIEW:Syge-plejerske Kathrine Jørgensens interesse for den legendariske »P. Ipsens Enke Kgl. Hof Terracottafabrik« begyndte med, at hun i 1965 fik en gave. Sammen med kunsthistorikeren og bibliotekaren Bente Holst har hun skrevet den første

Hun er indtagende, »Kattepigen«, som hun står dér i solskinnet, fastholdt i et øjeblik lysende af ømhed og ynde.

J.A. Jerichaus 88 centimeter høje figur griber ånden i nogle berømte linjer af Nordahl Grieg: »Vi vil ta vare på/ skjønnheten, varmen - / som om vi bar et barn/ varsomt på armen!«.

Men lad nu pigen have fred med sine katte. Vi skal videre til »P. Ipsens Enke Kgl. Hof Terracottafabrik«, hvor figuren fremstilledes i 1886. Fabrikken, der lå i København, eksisterede fra 1843 til 1955. Ved man ikke noget om den, har man nu gode muligheder for at komme til det. Sygeplejersken og privatsamleren Kathrine Jørgensen har sammen med kunsthistorikeren og bibliotekaren Bente Holst skrevet den 387 sider store bog »Et keramisk eventyr. P. Ipsens Enke Kgl. Hof Terracottafabrik 1843-1955«, der er udkommet i en flot udgave på Poul Kristensens Forlag.

Det er den første samlede fremstilling om fabrikken, der regnes for en af Danmarks vigtigste og mest produktive keramiske virksomheder. Når den forenede sit høje tekniske kvalitetsniveau med en tilsvarende kunstnerisk, præsterede den objekter, der angiveligt er blevet stående som hovedværker i dansk kunstindustri. Virksomhedens produktion, nipsgenstandene, vaserne og skulpturerne, afspejler den kunstindustrielle og kulturhistoriske udvikling inden for dansk keramik og giver samtidig et indtryk af den skiftende tidsånd og af smagen hos publikum, herhjemme såvel som i store dele af Europa og USA. I en lang periode havde virksomheden forretninger både på New Bond Street i London og i Passage de Princes i Paris.

Kathrine Jørgensen og Bente Holst betegnes som de mest vidende på området, og de har været med til at genopvække interessen for fabrikken. »At så mange genstande i de senere år er blevet bevaret i både offentligt og privat regi (...) kan også tilskrives deres udstillings- og publikationsvirksomhed», skriver redaktør Jørgen Hegner Christiansen i forordet.

De to forfattere beretter udførligt om fabrikkens historie og produktion og har endvidere forsynet bogen med fortegnelser, der blandt andet indeholder samtlige produktionsnumre med alle tilknyttede data. Disse registre skønnes at blive af stor værdi for kommende forskere, samlere og studerende.

Læsning af bogen kan suppleres med et besøg i Jugendhuset i Varde, der til den 21. oktober viser særudstillingen »Ipsen-Keramik - efter tidens smag«. I Jugendhuset åbnede Museet for Varde By og Omegn i december 1997 en permanent Ipsen-udstilling.

»Mit halve liv«

For Kathrine Jørgensens vedkommende begyndte det i 1965. Begyndte med et cigaretbæger, som hun fik af sin svigerinde. Men i virkeligheden fik hun meget mere: en interesse, som skulle blive hendes liv i livet.

Hun blev betaget af bægerets skønhed, farvepoesien, gløden af solskin i efterårsløv. Hun ville have nærmere besked om gaven, men oplysningen om, at den stammede fra »P. Ipsens Enke Kgl. Hof Terracottafabrik« gjorde hende ikke meget klogere. Hun anede intet om fabrikken. Men nysgerrigheden var blevet vakt. Kathrine Jørgensen, der bor i landlige omgivelser vest for Herning, blev samler - af genstande såvel som af viden.

I dag siger hun, at bægeret, som hun stadigvæk har, »hører til småtingsafdelingen« inden for Ipsens keramik. Særligt betaget er hun af de græsk inspirerede ting og i særdeleshed af figurerne. At hun denne kølige sommerdag lader »Kattepigen« stille op til fotografering på den parklignende græsplæne, er altså ingen tilfældighed.

Kathrine Jørgensen behøver ikke at argumentere for valget af bogens titel. Det var »et keramisk eventyr«, at et beskedent pottemageri udviklede sig til en verdensberømt kunstindustriel virksomhed. Eventyrets forudsætning var »stædig foretagsomhed, ukueligt gåpåmod og uforfærdet stræben mod ideale mål«.

Dette belønnedes i form af 35 medaljer, deraf hovedparten i guld, som virksomheden modtog i forbindelse med en lang række udstillinger både herhjemme og i udlandet.

Om dette og meget mere fortæller Kathrine Jørgensen. Var det ikke solen, der varmede stuen op, kunne man tro, at det var hendes engagement. Den er som en ild.

- Når jeg brænder for noget, siger hun, brænder jeg voldsomt for, at det skal gennemføres. Jeg er både stædig og lidt impulsiv. Det er nok også medvirkende til, at bogen er blevet lavet. Den er for mig toppen på kransekagen.

Katrine Jørgensen tilføjer, at det mest intensive arbejde har strakt sig over to år. Men den samlede arbejdstid er ikke til at gøre op, da hun i udarbejdelsen af sine bidrag til værket har støttet sig til de mange notater, som hun i tidens løb har nedfældet. Hun og Bente Holst har delt skrivearbejdet mellem sig, og det fremgår af indholdsfortegnelsen, hvem der er forfatter til hvilke afsnit.

- Det har betydet meget for mig at være med til at lave bogen. Jeg har fundet ud af mange ting undervejs og har i dag et større indblik i Ipsens keramik og historien om den, end jeg havde før, siger Kathrine Jørgensen.

Skal »Et keramisk eventyr« betragtes som afslutningen på dit arbejde med Ipsens keramik?

- Nej! udbryder hun næsten forskrækket.

- Jeg tror ikke, at jeg nogensinde lægger den interesse på hylden. Ipsens keramik er mit halve liv. Det har ikke været noget problem at kombinere interessen med mit arbejde som sygeplejerske. Tværtimod har det været afstressende at beskæftige sig med noget andet. Ikke alt, hvad man kommer ud for som sygeplejerske, er jo lige behageligt. Keramikken har hjulpet mig med at komme lidt væk.

- Min familie er også interesseret ... men på mere normal vis, smiler hun.

Menneskene bag

Den 61-årige Kathrine Jørgensen, der er gift med entreprenør Regner Jørgensen, har været sygeplejerske på Herning Centralsygehus siden 1963. Hendes tilknytning til arbejdspladsen går imidlertid helt tilbage til 1958, da hun begyndte som ufaglært.

Men nu er det slut. Kristeligt Dagblad traf Kathrine Jørgensen få dage før, hun skulle på efterløn. Efter eget ønske. Men tung er afskeden alligevel.

Kathrine Jørgensen interesserer sig ikke kun for keramikken fra »P. Ipsens Enke Kgl. Hof Terracottafabrik«, men også for menneskene bag den. Hun taler om dem, næsten som om hun har kendt dem.

Den 28-årige bornholmer Peter Ipsen grundlagde virksomheden, da han den 15. april 1843 etablerede eget pottemagerværksted. Samme dag blev han gift med Christine Lovise Bierring, senere kendt som »Enken«. Forholdene var i begyndelsen små, en lejet smedje over for Assistens Kirkegaard på Nørrebrogade i København (senere flyttedes til Frederikssundsvej 78).

Efter grundlæggerens død i 1860 blev fabrikken videreført af »Enken«. Men det var sønnen Bertel Ipsen, der ved sin faglige dygtighed og kunstneriske sans skabte virksomhedens internationale ry. Afgørende for hans succes var hans samarbejde med nogle af datidens førende kunstnere.

Senere mistede publikum interessen for Ipsens keramik. Svigtende salg var årsag til lukningen i 1955.

Den resterende del af varelageret blev opbevaret i kælderen hos Stenders Kunstforlag, som overtog fabrikken i 1917. Dér stod tingene upåagtet helt frem til 1982, da den ene af bogens forfattere, Bente Holst, fattede interesse for fabrikken og dens produktion. Både hun og Kathrine Jørgensen har siden stået for flere udstillinger med Ipsens keramik. Yderligere formidlede sidstnævnte oprettelsen af den permanente samling i Jugendhuset i Varde. Produkter fra den legendariske fabrik kan også ses på Ehlers Samling i Haderslev, i Den Gamle By i Århus og på Kunstindustrimuseet i København. Endvidere har Nationalmuseet en stor samling, men den udstilles ikke. Dertil kommer mange private samlinger.

grymerkristeligt-dagblad.dk