Prøv avisen

Familieplejere føler sig fagligt svigtet

At være plejefamilie kræver ekstern supervision af en person, som ikke også har arbejdsgiverkasketten på, mener formanden for Netværk for familieplejere under socialpædagogisk landsforbund, Lilli Bach Andersen Foto: stock.xchng

Det går både ud over børnene og pleje-forældrene, at kommuner ikke giver familieplejerne en overenskomst, mener et netværk af plejeforældre

Kærlighed, tørt tøj og varm mad er ikke nok, når man tager imod et plejetrængende barn. Det kræver ekstern supervision, mener formanden for Netværk for familieplejere under socialpædagogisk landsforbund, Lilli Bach Andersen.

Kommunerne betragter det stadig som et kald at være familieplejer, men vi betragter det også som et fagligt funderet arbejde, siger Lilli Bach Andersen.

Hun peger på, at familieplejerne ikke engang har en overenskomst.

Den form for supervision, man kan få, er ofte ydet af kommunens socialrådgivere og familieplejekonsulenter. Men supervisionen skal være specifik og foretaget af en ekstern superviser, som ikke også har arbejdsgiverkasketten på, siger Lilli Bach Andersen.

Psykolog Niels Peter Rygård, der arbejder med supervision, bakker op omkring plejeforældrenes kritik:

Al forskning viser, at det går bedre for børnene, hvis plejeforældrene får psykologsupervision i løbet af det første år, men det er ingen selvfølge, selvom det er meget forskelligt fra kommune til kommune, siger han.

Konsulent i KL, Jessie Brender Olesen, afviser kritikken:

Det er rigtigt, at der ikke er en samlet overenskomst. Men de individuelle kontrakter mellem de enkelte kommuner og plejefamilierne kan sagtens rumme en aftale om supervision. Og enhver plejefamilie kan jo bare sige fra, hvis det ikke kan blive indskrevet i deres kontrakt, at de skal have en vis mængde psykologsupervision og eventuelt indgå en kontrakt med en kommune, der er villig til det.

Men det er familieplejer-formanden ikke tilfreds med.

Hvis vi havde stået med de samme svære opgaver i en institution, havde det været en helt naturlig del af arbejdet, at der havde været supervision. Men fordi der ikke findes nogen overenskomst for familieplejere, glemmer mange at få det med i deres kontrakter, at de selvfølgelig skal have specifik supervision, siger Lilli Bach Andersen, der ikke mener, at kommunerne er fulgt med tiden og de stadig vanskeligere opgaver, plejeforældrene står med.

livogsjael@kristeligt-dagblad.dk