Prøv avisen

Flere børn og unge får sygelig angst for bakterier

Det er godt at være påpasselig og renlig, men for nogle kammer det over. Flere og flere børn og unge får tvangstanker, og en af de hyppigste udtryksformer er angst for bakterier og dertil hørende vaskeritualer

På OCD-foreningens hjemmeside fortæller en person om, hvordan han vasker hænder mellem 120 og 200 gange om dagen, og en pige beretter om, hvordan hun har svært ved at købe ind, fordi de ansatte, der har stillet varerne på hylden og kører dem igennem på båndet, kan have sår. En anden har det svært med at dele toilet med kæresten og forlanger det derfor rengjort dagligt, og endelig fortæller en, hvordan hun er socialt isoleret, fordi hun er så bange for bakterier, at hun holder sig hjemme.

Sygelig angst og tvangstanker kaldes OCD og er en hyppig og alvorlig lidelse blandt børn og unge. Den kan komme til udtryk på mange forskellige måder, men blandt de hyppigste tvangstanker er angst for bakterier og dertil hørende vaskeritualer.

OCD er en hyppig lidelse, som er meget omsiggribende, siger læge Judith Nissen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Århus.

Hun fortæller, at OCD kan præsentere sig på mange forskellige måder, herunder ved angst for bakterier. Den undertype, der viser sig som angst for bakterier og smitte, kan ligeledes have mange forskellige udtryk, hvilket formentlig meget afhænger af miljøfaktorer. Altså at man taler meget om bakterier, rengøring, smitte og desinfektion.

Men et barn får altså ikke OCD, fordi forældrene beder det om at vaske hænder. Hvordan OCDen udmønter sig, kan være påvirket af miljøet, men miljøfaktorer er ikke nok i sig selv til at forårsage tvangstanker og ritualer. Det er klart, at angsten kan tage farve af nye farer, og er der historier om for eksempel fugleinfluenza i medierne, mærker vi det hos os. Men grundlæggende er det noget andet, det handler om, siger Judith Nissen.

Arv spiller en betydelig rolle, når det gælder OCD, og hovedparten af alle patienter debuterer, før de fylder 18 år. Den primære behandling er kognitiv adfærdsterapi med inddragelse af familien, afhængigt af barnets alder.

Judith Nissen understreger, at ritualerne ofte er et overdrevent udtryk for noget grundlæggende fornuftigt. Det er fornuftigt at vaske hænder, men når man vasker dem hundrede gange om dagen, er det udtryk for noget overdrevent, hvor personen er i en falsk alarmtilstand.

Hun bakkes op af Christian Nyholm, der er formand for OCD-foreningen.

Det er i princippet en logisk tanke, at det ikke er sundt at røre ved noget, der er mange bakterier på. Men for nogle kammer det over og bliver en overdreven angst. At det lige er bakterier, er formentlig noget kulturelt, og i gamle dage var det sikkert noget andet, man var bange for. Det er klart, at du bliver påvirket af dit miljø, og i Danmark er bakterier og salmonella farligt, mens det i Indien kan være noget religiøst, der fører til angst og tvangshandlinger, siger Christian Nyholm og understreger, at det er hans personlige bud.

dahl-hansen@kristeligt-dagblad.dk