Prøv avisen

Forud for sin tid

UGENS PROFIL: Advokat Tyge Trier er internationalt anerkendt for sine evner og betragtes af mange som en af fremtidens Højesteretsdommere. Men hans skarphed og store viden møder ikke altid forståelse i Danmark, mener tidligere klient

- Tyge lever for jura. Hans bil flyder med bøger om jura, og han er ikke altid i de praktiske menneskers verden. Når han møder i retten, kan du se, at jakken nærmest er kastet på i farten. Han er en åndens mand, som hele tiden ved, hvad der foregår i dansk og international jura. Hans internationale udsyn betyder også, at han ikke altid bliver forstået i danske retssale. Han er forud for sin tid. For fem år senere kan de fleste se, at Tyge faktisk havde ret.

Ordene falder med en slet skjult imponerethed, da journalist Jens Olaf Jersild fra Danmarks Radio skal beskrive advokat Tyge Trier. For den 40-årige advokat, som netop har trukket avisoverskrifter ved først at blive hyret til sagen om den terrormistænkte tjetjener Sakajev og efterfølgende blev smidt af sagen af dommeren i byretten, har adskillige gange kørt parløb med Jens Olaf Jersild.

Det skete blandt andet i grønjakke-sagen, hvor Jens Olaf Jersild i byret, landsret og Højesteret blev dømt for diskrimination ved at have viderebragt racistiske udtalelser fra en gruppe såkaldte grønjakker.

Tyge Trier fik i 1994 sagen rejst ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som underkendte samtlige danske domme, så Jens Olaf Jersild og Tyge Trier kunne rejse hjem fra Strasbourg med en vigtig sejr for den journalistiske frihed i bagagen.

Søger retfærdighed

Også i den meget omtalte blødersag, hvor en gruppe blødere blev smittet med hiv-virus via blodtransfusioner, fik Tyge Trier rejst sagen ved menneskeretsdomstolen i Strasbourg. Her blev de danske myndigheder i 1996 dømt for langsom sagsbehandling, og seks af de overlevende blødere fik erstatning.

Siden har fulgt en stribe mere eller mindre omtalte sager, som trods deres forskellighed tegner et bestemt billede af Tyge Trier, mener Jens Olaf Jersild.

- Han søger retfærdighed. Han kan have en næsten naiv opfattelse af, at i det danske retssystem har alle kun en interesse, og det er retfærdigheden. Derfor kommer det nok også bag på ham, at der i de juridiske kredse, ligeså vel som andre steder, er nogle uskrevne koder, som ikke altid handler om ret og uret. Det er som om, at det igen og igen skuffer ham, at folk kan være egoistiske, når de burde arbejde i en større sags tjeneste, siger Jens Olaf Jersild, som mener, at Tyge Triers skarphed og store viden ikke altid bliver påskønnet af alle hans danske kolleger.

Højt tempo

- Tyge Trier tænker internationalt. Han mener ikke, at Danmark altid er verdens bedste land, og når han skarpt refererer til alverdens konventioner, er der sikkert nogle jurister, som ikke bryder sig om ham. Men han er bare hamrende dygtig. Det finder de ud af nogle år senere, siger Jens Olaf Jersild.

At være advokat i Tyge Triers tempo ville formentligt være tilstrækkeligt for langt de fleste mennesker. Men ud over advokatjobbet er han også vicedirektør og medejer i it-firmaet Mobite A/S. Og ikke bare som en bibeskæftigelse, påpeger firmaets administrerende direktør, Niels Baht.

- Om Tyge primært er advokat eller forretningsmand kan være svært at sige. Advokatjobbet tiltrækker selvfølgelig mere offentlig interesse, fordi Tyge tit har nogle meget principielle sager. Men han er også en dygtig forretningsmand med flair for internationale forhold og er altid præget af en stor professionalisme. Tingene skal gøres ordentligt, siger Niels Baht, der efter tre års samarbejde med Tyge Trier også har konstateret en stor forskel på den private og den offentlige udgave af den landskendte advokat.

- Tyge holder de private kort tæt til kroppen. Det er som om, at der er brug for en modvægt til offentligheden i retssalene og i pressen. Nu arbejder han jo også utroligt meget. Når vi andre tager hjem efter en lang arbejdsdag, fortsætter Tyge ofte et par timer endnu. Derfor er det nok meget forståeligt, at han værner om privatlivet. Men han er en person med en god humor og en stor interesse for både musik og sport. Han er faktisk en formidabel forward på fodboldbanen, siger Niels Baht.

Et godt snakketøj

Den skarphed og viden, som for nogle virker skræmmende, er dog også den samme, som får langt de fleste til at udpege Tyge Trier som en af tidens mest indflydelsesrige jurister.

Hans evner er internationalt kendt og påskønnet, blandt andet på baggrund af flere bøger, som nu bruges til at undervise kommende generationer af jurister.

Flere spår, at han vil blive en af fremtidens højesteretsdommere, og en slentretur langs hans familiemæssige fodspor antyder da også, at interessen for samfundets ve og vel ligger dybt i generne.

Tyge Triers oldefar, præsten Ernst Trier, var en af Grundtvigs elever og den første forstander på Vallekilde Højskole. Bedsteforældrene var missionærer for Santalmissionen i Indien. Moderen arbejdede med psykisk udviklingshæmmede, mens faderen, som var landmand på gården i Vallekilde, i 40 år var aktiv i Dansk Røde Kors.

Hvorfor landmandssønnen og grundtvigianeren Tyge Trier valgte at blive netop jurist, har han dog selv svært ved at forklare.

- Min mor mente godt nok, at med mit snakketøj måtte jeg hellere blive advokat, men ellers kan jeg ikke sige præcis hvorfor. Det har nok betydet meget, at jeg i min opvækst har fået en forståelse for vigtigheden af individets sikkerhed og rettigheder i forhold til staten. I min egen selvforståelse er det nok vigtigere at hjælpe David end Goliath, siger Tyge Trier, hvis juridiske tæft fra begyndelsen udmøntede sig i, at han gennemførte jurastudiet på den halve tid med topkarakter.

Som ekspert i internationale menneskerettigheder er Tyge Trier heller ikke begrænset til de danske retssale. Han har adskillige gange arbejdet i Den tredje Verden og skal i morgen til Namibia for at hjælpe Røde Kors med sin juridiske viden.

De mange opgaver i den store verden har givet Tyge Trier et mere nuanceret syn på den danske selvopfattelse.

- Vi mener ofte, at vores måde at gøre tingene på er den eneste rigtige. Den samme selvgodhed og selvtilstrækkelighed oplever man til tider også i det juridiske miljø. Men når man beskæftiger sig med international jura, oplever man, at man i mange andre lande faktisk ofte gør tingene på en måde, som vi kan lære noget af. Derfor er der nok nogen, der mener, at jeg er irriterende og alt for udfarende, når jeg kommer og piller ved den danske selvopfattelse. Men jeg har ingen ambitioner om at blive en del af en bestemt juridisk inderkreds, siger Tyge Trier.

Siden han som treårig blev taget med sin far rundt til omegnens brugsforeninger for at hænge Røde Kors Lotteriet op, har Tyge Trier lært, at det enkelte menneske faktisk kan gøre en forskel til gavn for de mindre priviligerede. Som sine forældre har han engageret sig i ulønnet humanitært arbejde for blandt andet Røde Kors og Danida, og han vil da også gerne vedkende sig, at drivkraften i hans arbejde i høj grad bygger på en søgen efter retfærdighed.

- Jeg arbejder nok ud fra en mavefornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har vel alle et håb om at kunne yde et lille bidrag til at mindske uretfærdigheden, siger Tyge Trier.

rasmussen@kristeligt-dagblad.dk

Blå bog

Advokat Tyge Trier er 40 år. Han er landmandssøn fra Vallekilde i Odsherred og bor i dag på Frederiksberg i København.

Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1986, og er i dag tilknyttet det internationale advokatfirma Eversheds.

Tyge Trier har specialiseret i sig i menneskeret og har blandt andet skrevet flere internationalt anerkendte bøger, som bruges i undervisningen af fremtidens jurister, herunder bogen »Menneskeret« sammen med Lars Adam Rehof. Han er tilknyttet Københavns Universitet ekstern lektor.

Har ført sager for Danmarks Radio, Dansk Journalistforbund, Danske Dagblades Forening, Udenrigsministeriet og har desuden arbejdet ulønnet for Røde Kors og andre humanitære organisationer.

Han er desuden medejer og vicedirektør i IT-firmaet Mobite A/S, og har tidligere arbejdet som investeringsrådgiver i Den Danske Bank.