Glem alt om kritisk dialog

INTERVIEW: - Europa tænker mere på at bekæmpe terror end på at bekæmpe islamisme. Men islamisme er terror og skal bekæmpes uden dialog, siger professor ved Aarhus Universitet, Mehdi Mozaffari

- Islamisme er en totalitær og farlig ideologi, som har potens og derfor mulighed for at lave stor skade. Det er den eneste globale terrorisme, der eksisterer, og man kan ikke gå på kompromis med den. Endsige i dialog.

Sådan siger dr.scient.pol. ved Aarhus Universitet den iranskfødte Mehdi Mozaffari, 63 år, der for nylig blev udnævnt til professor med særligt henblik på islamiske studier ved Institut for Statskundskab. Hans særlige forskingsområde er islamisme.

- Vesten vil gerne gå i dialog, fordi det er en del af den demokratiske kultur. Demokrati kan ikke fungere uden dialog, men i islamisternes øjne er dialog et tegn på svaghed. For eksempel gik den vestlige alliance ikke ind i Afghanistan med det samme, men forsøgte at overtale Talebans regering til at udlevere bin Laden til domstolene. Der blev sendt forhandlere og ambassadører, og det tog flere måneder - uden at de gav sig. For det gør de først under pres, siger Mehdi Mozaffari.

Derfor skal Vesten glemme alt om kritisk dialog og føre en mere klar politik.

- London har jo før 11.september været Londonistan med masser af islamister i byen. Og i Hamburg har de været. Alle har lukket øjnene eller har bare ryddet op inden for egne grænser. Frankrig og Tyskland har udleveret mange terrorister til Iran for eksempel for at få fred, men de har ikke tænkt stort. De har kun tænkt på deres eget land og den enkelte regering, men man må handle ud fra en mere konsistent politik, siger Mehdi Mozaffari.

Samtidig advarer han mod at sammenligne islamisme med islam. Det svarer til, siger han, at sammenligne kristendom med Ku Klux Klan.

- Islam har forskellige ansigter, som enhver religion. t ansigt er islamisme. Roden er selvfølgelig islam, som man har taget ingredienser fra og konstrueret en ideologi ud fra.

På spørgsmålet om, hvorvidt islam er en lovreligion og derfor i sagens natur må bøje sig for islamisme, siger Mehdi Mozaffari:

- Det er jo argumentet for islamisterne, men Koranen består af en Mekka- og en Medinaperiode. Muhammad, som var statschef, hærchef, diplomat og profet samtidig, flygtede fra Mekka til Medina. Islamisterne henholder sig til denne Medina-periode alene, men før Medina-modellen er der Mekka-modellen, og det glemmer man ofte. Før Medina er der et religiøst aspekt af islam, som er meget mildt og tolerant, og som for eksempel accepterer andre religioner på linje med islam. »Jeres religion er jeres, min religion er min«, står der i et vers i Koranen fra Mekka-perioden, som er absolut apolitisk. De moderate muslimer referer til Mekka-modellen, mens de, som tror, at islam både er religion, politik og livsform, refererer til Medina-modellen. Uanset hvilken model man henholder sig til, står der ikke noget sted i Koranen noget om, hvilken politisk form den islamiske stat skal have. Ingen regeringsform bliver formuleret i Koranen. Ligesom ordet jihad (hellig krig) for eksempel ikke eksisterer i Koranen. Det er en islamistisk konstruktion. Begrebet sharia (loven, profetens ord og handling) forekommer i fem forskellige udgaver og tolkninger i Koranen. Muslimers forhold til religionen og Koranen er forskelligt, som kristnes er det til Bibelen.

Mehdi Mozaffari mener, det er meget uklogt at gå i krig mod islam.

- For det første kan man ikke afskaffe en religion, men ved at føre krig mod islam, gør man også, som islamisterne vil. De vil jo gerne stå som repræsentanter for alle muslimer, og her er det vigtigt netop at isolere fænomenet islamisme. Islamismen kan forskes, identificeres, bekæmpes og ekskluderes - det kan islam ikke.

Man skal ifølge Mehdi Mo-zaffari fokusere på islamisme og de demokratiske principper med de folk, man er iblandt.

- Er man ikke i Danmark i stand til at demokratisere de herboende muslimer, er det jo helt utopisk, at Danida skal kunne demokratisere den egyptiske befolkning. Planer og projekter for at udbrede den demokratiske tanke i muslimske lande er gode nok, men første trin er de muslimer her i landet, siger Mehdi Mozaffari.

Et helt konkret forslag fra ham er undervisning af muslimske flygtninge.

- De bør få kendskab til FN's menneskerettighedserklæring og undervises i demokrati i bare tre måneder - uanset om de får asyl eller ej. For så får de noget fra Danmark, som de aldrig kan glemme. De skal lære om demokrati og samtidig have at vide, at islamisterne er deres fjende nummer et. Det er ikke Europa eller USA, men islamisterne, som i deres navn begår vold og terrorisme. De skal gøres klart, at vi ikke er imod dem som muslimer.

Ord som tolerance og naivitet gik igen i den hjemlige debat om, hvorvidt der skulle sættes restriktioner for muslimske kvinders brug af tørklæde.

- Tørklædet er ikke problemet. Det er hovedet under, der er problemet. Bliver der ændret på noget i hovedet, falder tørklædet også. Hovedet skal forstå, at sharia ikke har noget med demokrati at gøre, at menneskerettigheder betyder, at der er lighed mellem kvinde og mand, racer og religioner. Nogle går med tørklæde udelukkende på grund af tradition, men kommer man til Vesten med tørklæde for at indikere, at man gerne vil islamisere samfundet, er det ikke et uskyldigt symbol. Jeg mener, man skulle sige nej til tørklæderne i det offentlige rum som for eksempel ministerier og administration, for her er tørklædet en overtrædelse af en anonymitet, som det offentlige står for, siger Mehdi Mozaffari.

- At være for tolerant dræber tolerancen. Tolerance betyder, at man giver et rum til alle synspunkter - og det er fint, så længe alle har lige ret og suverænt kan bestemme over eget liv. Men kan demokratiet i tolerancens navn afskaffe nogle demokratiske regler for at respektere en specifik gruppe mennesker? Nej. Der er mange demokratiske muslimer, men man kan ikke give køb på demokratiet for at indlemme folk, som vil begrænse demokratiske regler med sharia, siger han.

Ifølge Mehdi Mozaffari er begrebet moderat islamisme at sammenligne med moderat nazist eller moderat stalinist.

- Islamisme er en totalitær ideologi, og her findes ingen moderate. Men man kan være moderat muslim. Dem er der netop plads til i et demokratisk samfund. Flere og flere muslimske demokrater erkender, at sekularisering giver mere rum til religion. Religionen får mere plads og respekt i et frit forum end i den religiøse stat, hvor man ikke kan se den, fordi den er i alt.

De nuværende kampe i Irak, ser Mehdi Mozaffari som en slags øvelser til demokrati - med aviser på gaderne og demonstrationer mod USA. Og vigtigheden af at vinde de kampe kan ifølge ham ikke undervurderes.

- Hvis de vestlige magter taber kampene i Afghanistan og Irak, får islamismen fuldstændig kontrol over alle de muslimske lande. Hele Mellemøsten er meget bange for, at denne model smitter af på Iran, Syrien, Saudi-Arabien og så videre.

Men europæerne er mere fokuserede på at bekæmpe terrorisme end islamisme.

- Man kan kritisere amerikanerne for meget, men deres politiske kultur er fuldstændig afvisende over for en hvilken som helst totalitær ideologi. Nazismen, kommunismen og fascismen er opstået i Europa, og her har man fokuseret på disse ideologier og analyseret dem. Men islamismen, som blev formuleret i 1928 med dannelsen af Det Muslimske Broderskab i Egypten, er blevet overset og ignoreret, fordi den ikke udsprang af europæisk kultur.

udland@kristeligt-dagblad.dk

Blå bog

Mehdi Mozaffari, 63 år, er født i Iran og har studeret politologi og jura ved Universitetet i Teheran. Under urolighederne i forbindelse med den islamiske revolution, rejste først hans danske kone med deres yngste barn til Danmark, men serere i 1978 måtte også Mehdi Mozaffari og sønnen på ni år følge efter. Mehdi Mozaffari underviste fra 1979 på Sorbonne i Paris og fik i 1982 en stilling ved Århus Universitet. Mehdi Mozaffari har været gæsteprofessor i Geneve, Grenoble og Moskva samt Senior Fellow ved Harvard Universitet.