Prøv avisen

Grønlands ny kirkeminister vil styrke undervisning

INTERVIEW: Ruth Heilmann (S) er politisk chef for folkekirken i Grønland efter den nye sammensætning af landsstyret

Grønlands nye kirkeminister eller landsstyremedlem for kirken, som det hedder deroppe, har et ønske om at få undervisning i kristendom til at foregå både i skolen, kirken og i hjemmene.

Socialdemokraten Ruth Heilmann havde i går sin første arbejdsdag som politisk chef for kirken, og et af hendes mål er, at kirken får bedre kontakt til børnene og de unge i Grønland.

I weekendens sammensætning af Grønlands nye regering eller landsstyre blev den 57-årige læreruddannede Ruth Heilmann udpeget som det ene af syv landsstyremedlemmer, og hun får ansvar for kultur, uddannelse, forskning og kirke.

Hun har gjort lynkarriere, efter at hun i 1995 blev valgt til Landstinget for partiet Siumut og i 1997 desuden blev borgmester i hjembyen Maniitsoq (Sukkertoppen).

- Jeg er virkelig glad for at have fået kirken som del af mit ansvarsområde. I begyndelsen af forhandlingerne lå kirken ellers som en del af landsstyreformandens område, men nu er det tilbage her. Det er godt, for kirkeområdet passer godt sammen med kulturen og undervisningen. I vores lille land hænger skolen og kirken og menigheden godt sammen, og sådan skal det også være fremover, siger Ruth Heilmann.

I nogle år har grønlænderne arbejdet med en ny skolereform, Den gode Skole, som skal træde i kraft næste sommer.

I den forbindelse er der planer om at indføre mere religionsundervisning, og om at man benytter kateketer til det. Normalt varetager kateketerne gudstjenester og kirkelige handlinger i bygderne.

- Det skal vi nu drøfte mere og finde ud af, hvordan vi kan bruge kateketer mere ude i de små bygder. For undervisningen er kirkens vigtigste opgave, siger Ruth Heilmann.

- Det er især vigtigt, at vi kommer ud til børnene og de unge og fortæller dem mere om kristendommen. Her har vi undervisningen af konfirmander, men der skal være mere samarbejde med både skolen og hjemmene. Vi skal fortælle forældrene, hvordan de kan være mere åbne over for at praktisere kristendommen i hjemmene og ikke alene til gudstjenesten og undervisningen i kirken, siger Grønlands nye kirkeminister.

Siden 1995 har hun været næstformand for Landstingets udvalg for kultur, uddannelse og kirke, og her har hun især arbejdet for en bedre uddannelse af kirkeligt ansatte.

- Vi har stor mangel på kateketer, præster og organister, og det problem skal vi tage fat på med det samme. Der er allerede en dialog i gang med biskoppen og Præsteforeningen om, hvordan vi kan få flere til at gå i gang med en uddannelse, og hvordan vi kan gøre uddannelsen bedre.

Mens Ruth Heilmann læste til lærer, sang hun i kirkekor, og salmer har en stor plads hos kirkens nye minister.

- Jeg synger meget og kan mange salmer udenad, siger hun og afslører, at opvasken ved køkkenbordet derhjemme i Maniitsoq ofte ledsages af salmesang.

Ruth Heilmann fortæller, at hun jævnligt går til gudstjeneste, og hun vil da også være at finde i kirken juleaften.

- Det er så betryggende at komme i kirken, hvor man kan mærke, at man ikke er alene. Jeg glæder mig især til at synge »Glade jul, dejlige jul« og så selvfølgelig vores nationaljulesang »Guuterput« (Vor Gud, red.).

Ruth Heilmann har fem børn, som alle er flyttet hjemmefra. Hendes mand døde for få år siden, og hun regner nu med at flytte fra Maniitsoq til Nuuk for at være tættere på sin arbejdsplads i Hjemmestyret.

Blå bog

Ruth Heilmann, født 1945 i bygden Arsuk. Uddannet lærer og senere aktiv politiker. Først fra 1989 som byrådsmedlem i Maniitsoq, hvor hun senere blev borgmester fra 1997-2001. Siden 1995 medlem af Landstinget og repræsentant for Grønland i bl.a. Nordisk Råd og Vestnordisk Råd, hvor hun er næstformand. Ved siden af plads i hovedbestyrelsen for Grønlands Lærerforening og formandsskab i Boligselskabet INI, som står for 12.000 offentligt ejede udlejningsejendomme for Grønlands Hjemmestyre, har hun været aktiv som håndboldtræner på topplan og medstifter af Grønlands Håndboldforbund.

kiil@kristeligt-dagblad.dk