Hold øje med de triste gamle mænd

Der er en reel risiko for, at ældre mænds depressioner ikke bliver opdaget i tide, mener psykolog fra Center for Geronto-psykologi

– Det kræver stor overvindelse for især ældre mænd at bede om hjælp. Og det skal både pårørende og fagpersoner være meget opmærksomme på.

Siger psykolog Jan-Henrik Winsløv fra Center for Gerontopsykologi i Risskov ved Århus.

På centret forsker man i alderdommen, og to af forskerne har været med i den tværfaglige forskergruppe, som dette forår har udgivet rapporten "Forebyggelse af ældre mænds selvmord, indsatsområder og anbefalinger".

I rapporten bliver det slået fast, at der gøres alt for lidt for at hjælpe de ældre mænd, som rammes af livskriser og måske kommer ud i så alvorlige depressioner, at selvmordet opleves som den eneste udvej.

– Undersøgelser viser, at markant flere kvinder har symptomer på depression, men det er især de ældre mænd, der tager deres liv, påpeger Jan-Henrik Winsløv.

Han mener, at der bør forskes mere i, hvordan ældre mænd reagerer på belastende livsændringer og depressioner.

– Mange mænd har nok nogle andre strategier end kvinder, som de tager i brug, hvis de kommer i krise eller bliver deprimerede. Mænd kan for eksempel begynde at arbejde mere, eller de griber til noget fysisk, som kan aflede dem, motion, havearbejde og så videre. Men de metoder fungerer ikke længere, når du er ældre, for længst holdt op på arbejdsmarkedet og begynder at få dårligt helbred. Det kan være en af forklaringerne på, at ældre mænd rammes særligt hårdt af depressioner.

En af de situationer, der rammer ældre mænd særligt hårdt, er, når de bliver alene. Men også dårligt helbred, som betyder, at man ikke længere kan gøre det, man plejer, kan forringe livskvaliteten og i værste fald udløse depression. Det gælder i øvrigt hos både mænd og kvinder. Desuden viser undersøgelser, at hjerneblødninger og blodpropper i hjernen fører til depression hos omkring halvdelen af dem, der rammes af denne form for lidelse.

Ud over de klassiske tegn på depression, så skal omgivelserne være særligt opmærksomme på, hvis den ældre mand bliver vrissen, vredladen og irritabel – i et omfang, så han måske skyder sine omgivelser fra sig og isolerer sig mere og mere. Et andet tegn kan være øget brug af alkohol, voldsom rastløshed eller overdreven angst for at blive syg.

Men ældre mænd med depressive lidelser kan faktisk hjælpes, mener Jan-Henrik Winsløv og understreger, at det er vigtigt, at omgivelserne, hvad enten det er de pårørende, venner i kortklubben eller den praktiserende læge, er klar over, at der kan gøres noget, og at de bør støtte og motivere den ældre til at søge professionel hjælp.

– For mange ældre mænd er det virkelig grænseoverskridende at tænke i for eksempel psykologhjælp. Jeg tror en del måske har et lidt forvrænget billede af, hvad man rent faktisk skal hos en psykolog. At man eksempel skal sidde og "tvære i sin barndom og have rodet op i alt muligt", siger Jan-Henrik Winsløv, der gerne vil slå et slag for at kombinationen af psykologsamtaler og antidepressiv medicin i højere grad bliver en mulighed for ældre, både mænd og kvinder.

– I samråd med den ældre kan psykologen, eller måske den praktiserende læge, lære den ældre at håndtere den aktuelle krise bedst muligt. Man kan få hjælp til at vende negative tankemønstre, ændre fokus, og man kan få mere viden om, hvad depression rent faktisk gør ved ens liv. På den måde bliver man måske i stand til at inddrage sin familie eller sine venner i, hvordan man rent faktisk har det. Det kan betyde, at man kommer ud af den onde cirkel, mener Jan-Henrik Winsløv, som også efterlyser flere frivillige tilbud til netop ældre mænd – som for eksempel sorggrupper eller andre aktiviteter, der målrettes mændene.

– De pårørende, besøgsvenner, familie og hjemmepleje bør være opmærksomme på, at der kan sættes hjælp i værk. Derfor skal de ikke acceptere de ældre mænds depressioner som en naturlig del af alderdommen og da slet ikke, at selvmord kan blive en udvej, understreger han.

livogsjael@kristeligt-dagblad.dk

Ældre og selvmord

Cirka hver fjerde dag tager en dansker på 80 år eller derover sit eget liv og ældre over 80 er nu den største selvmordsgruppe i Danmark. I 2000 var det samlede antal selvmord i Danmark på 728, heraf 193 kvinder og 533 mænd. For mænd over 75 skete der 72 selvmord i år 2000 – og det er især ældre mænd, der selv griber ind over for naturens dagsorden. Førstegangsdepressioner hos ældre mangedobler risikoen for selvmord, ligesom gentagne indlæggelser på grund af somatiske sygdomme også forøger risikoen for selvmord. En ny rapport peger på, at indsatsen overfor især ældre mænds livskriser og depressioner kan blive meget bedre. Læs den samlede rapport, Forebyggelse af ældre mænds selvmord" på www.geronet.dk

(Kilde Sundhedsstyrelsen, dødsårsagsregistret 2000, samt Ph.D. projekt om selvmord blandt ældre af Annette Erlangsen, Syddansk Universitet)

Læs mere under Liv og Sjæl