Hvad er meditation?

Meditation kommer af det latinske ord meditatio, som betyder overvejelse. Meditation kendes fra mange religioner og udøves på talrige måder afhængigt af, om man dyrker transcendental meditation, zenmeditation eller trækker på den tibetanske buddhismes teknikker.

Generelt er formålet med meditation en indre fordybelse, hvor målet er en anden form for væren, hvor man optræner evnen til at være fuldt til stede i nuet. Groft sagt kan de forskellige meditationsteknikker inddeles i to kategorier. Enten anvender man koncentrationsteknikker, hvor man sidder med lukkede øjne og fastholder opmærksomheden mod åndedrættet eller et mantra. Den anden teknik træner opmærksomheden. Øvelsen består i at følge den skiftende strøm af indre billeder, uden at noget bestemt fastholdes.

Der findes også en lang tradition for kristen meditation, som går tilbage til oldkirkens mystikere. Af ydre ligner en kristen meditationspraksis andre religioners praksis på området: Der er fokus på vejrtrækningen og den sunde kropsholdning. Men kendetegnende for kristen meditation er, at den mediterende stræber efter at tømme sig for forvirring og adspredelse og i stedet fokusere på Kristus og åbne sig for, hvad der beskrives som Guds fylde. I kirken er der en mere end tusind år lang tradition for at meditere på åndedrættet, hvor man ånder sin ufred ud og Guds fred ind, ligesom man typisk mediterer over nogle ord fra Bibelen. Kristen meditation er typisk koblet sammen med bøn og stilhed.

Kilder: Den store Danske Encyklopædi, præst og åndelig vejleder Jette Dahl samt bogen Mindfulness.