Prøv avisen

Jesus står stærkt som historisk person

Solid tro på Jesus som historisk kendsgerning, viser ny meningsmåling. Men et flertal tvivler dog på, at Jesus opstod fra de døde

Et markant flertal af danskere mener, at Jesus af Nazareth var en ægte historisk person. Det viser en ny undersøgelse som Epinion A/S har foretaget for Kristeligt Dagblad. 69 procent af danskerne svarer ja til, at Jesus var en historisk person.

Når det gælder Jesu guddommelige kvaliteter forholder befolkningen sig til gengæld mere tvivlende. Ifølge Epinions undersøgelse svarer 49 procent, at de mener, Jesus Kristus er Guds søn, mens blot 36 procent tilslutter sig troen på, at Jesus opstod fra de døde.

– Når vi tager i betragtning, at vi lever i et samfund præget af rationalisme, skulle man tro, at flere ville afvise den historiske Jesus. Men det er en del af den danske kulturarv, at Jesus fra Nazareth var en historisk person. Der ligger ikke nødvendigvis en religiøs overbevisning bag svaret, siger religionssociolog Peter Lüchau fra Københavns Universitet. Han har forsket i danskernes tro gennem fem årtier.

Til gengæld er der ingen overraskelse hos forskerne over, at procenterne ligger lavere, når det gælder synet på Jesus som Guds søn:

– Baby Jesus, som vi fejrer i julen, kan danskerne forholde sig til, men når det gælder Jesus, som vi møder ham i påskens begivenheder, står de fleste af. Der er ikke plads til den guddommelige Jesus i danskerens syn på Jesus, siger professor i religionssociologi Ole Riis fra Høgskolen i Agder i Norge. Han har i en årrække fulgt danskernes forhold til tro, og han ser de nye tal som en understregning af danskernes paradoksale forhold til folkekirken: Flertallet tror ikke på kirkens lære, men er alligevel medlemmer af kirken.

– Over 80 procent af befolkningen i Danmark er medlemmer af folkekirken. Alligevel svarer under halvdelen af danskerne nej til formålsparagraffen stk 1, nemlig at Jesus er Guds søn. For mig svarer det til at være tonedøv medlem af en musikforening, siger han.

Skønt 69 procent af danskerne mener, at Jesus var en historisk person, så spiller han ingen eller kun en lille rolle for et flertal af befolkningens liv, viser undersøgelsen.

På spørgsmålet "Hvor stor en rolle spiller Jesus i dit liv?" svarer 55 procent, at han ikke spiller nogen rolle eller kun en lille rolle, mens 20 procent svarer, at Jesus spiller nogen eller en stor rolle.

Ribe Stifts biskop, Elisabeth Dons Christensen, konkluderer på baggrund af de nye tal, at danskerne har det svært med dobbeltheden i Jesu natur.

– Som kirke er vi nødt til at pege på Kristus, forkynde og forklare, for det er uendelig vigtigt i kristendommen, at Gud har vist sig i Kristus. Vi kender Gud gennem Jesus, men det er et kors for menneskers forstand, siger hun.

Ifølge professor Lars Qvortrup fra Syddansk Universitet kan dogmatiske spørgsmål om danskernes syn på Jesus ikke bruges til at give et reelt billede af Jesu rolle i dagens Danmark. Ifølge ham er hovedpersonen i kristendommen stadig central som et svar på, hvordan verden på den ene side kan forklares og på den anden side er uforklarlig:

– Danskerne er ikke a-religiøse og sekulariserede, men orienteret med et moderne gudsbegreb. Flere interesserer sig brændende for eksistentielle problemstillinger, og interessen øges i takt med, at vi ser, hvordan rationelle forklaringer ikke er udtømmende. Livsparadokset er, at verden på en gang er forklarlig og uforklarlig. Kristendommen med den inkarnerede Jesus Kristus er en religion, der giver svar på dette paradoks og gør mening mulig, siger Lars Qvortrup.

nygaard@kristeligt-dagblad.dk

Læs mere under Liv & Sjæl