Martin Luther om fadervor

I Den lille Katekismus gav Martin Luther en forklaring til fadervors enkelte bønner

Gud giver os uden vor bøn dagligt brød til alle onde mennesker, men vi beder i denne bøn om, at han vil lade os forstå, hvad vor daglige brød er, tage imod det og takke ham for det, siger Martin Luther blandt andet om Fadervor. Foto af Lucas Cranachs maleri af Luther: Scanpix
Gud giver os uden vor bøn dagligt brød til alle onde mennesker, men vi beder i denne bøn om, at han vil lade os forstå, hvad vor daglige brød er, tage imod det og takke ham for det, siger Martin Luther blandt andet om Fadervor. Foto af Lucas Cranachs maleri af Luther: Scanpix. Foto: Bridgeman Art Library.

Millioner af mennesker har fra barnsben lært Fadervor udenad. Bønnen er central for alle kristne, fordi det ifølge Matthæusevangeliet var Jesus selv, der formulerede den. Men hvad betyder det egentlig, at vi kalder Gud for far, at han bor i himlen, at hans vilje må ske?

Her har vi sammensat et bredt panel af klassiske teologer, nulevende bibel-kendere og dygtige formidlere, som udlægger verdens mest kendte bøn. I dag er ordet givet til Martin Luther fra 

Fader vor, du som er i himlene!

Hvad vil det sige?

SVAR: Gud vil dermed kalde os til at tro, at han er vor sande far, og vi hans sande børn, for at vi trygt og i fuld tillid kan bede ham, ligesom kære børn beder deres kære far.

Helliget vorde dit navn.

Hvad vil det sige?

SVAR: Guds navn er helligt i sig selv, men i denne bøn beder vi om, at det også må blive helligt hos os.

Hvordan sker det?

SVAR: Når Guds ord forkyndes rent og klart, og vi også lever helligt efter det som Guds børn. Hjælp os til det, kære Fader i Himlen. Men den, som forkynder og lever anderledes, end Guds ord forkynder, vanhelliger Guds navn iblandt os. Bevar os fra det, himmelske Fader!

Komme dit rige.

Hvad vil det sige?

SVAR: Guds rige kommer af sig selv uden vor bøn, men vi beder i denne bøn om, at det også må komme til os.

 Hvordan sker det?

SVAR: Når den himmelske Fader giver os sin Helligånd, så vi ved hans nåde tror hans hellige ord og lever efter Guds vilje her og hisset, i tid og evighed.

Ske din vilje i Himlen således også på jorden.

Hvad vil det sige?

SVAR: Guds gode, nådige vilje sker uden vor bøn, men vi beder i denne bøn om, at den også må ske hos os.

Hvordan sker det?

SVAR: Når Gud bryder og forhindrer alle onde planer og hensigter, der ikke vil lade Guds navn blive helligt for os og ikke lade hans rige komme til os, hvad der jo er Djævlens, verdens og vort køds vilje, men styrker og holder os fast i sit ord og troen indtil vor død. Det er hans nådige gode vilje.

Giv os i dag vort daglige brød.

Hvad vil det sige?

SVAR: Gud giver os uden vor bøn dagligt brød til alle onde mennesker, men vi beder i denne bøn om, at han vil lade os forstå, hvad vor daglige brød er, tage imod det og takke ham for det.

Hvad er så det daglige brød?

SVAR: Alt, hvad der er brug for, til liv og legeme, som mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, jord, kvæg, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, gode medhjælpere, retskafne og pålidelige overordnede, godt styre, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og værdig levevis, gode venner, trofaste naboer, og andet lignende.

Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere.

Hvad vil det sige?

SVAR: Vi beder i denne bøn om, at vor Fader i Himlen ikke vil tage vore synder i betragtning og afvise disse bønner på grund af dem; for vi er ikke værdige til noget af det, vi beder om, og har heller ikke fortjent det, men han vil give os alt af nåde. Vi synder jo hver dag meget og fortjener bestemt ikke andet end straf. Således vil vi virkelig også af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der forsynder sig imod.

Og led os ikke i fristelse.

Hvad vil det sige?

SVAR: Gud frister ingen men vi beder i denne bøn om, at Gud vil beskytte og bevare os for Djævlen, verden og vort kød, ikke skal bedrage og forføre os til vantro fortvivlelse og anden stor skam og last, og at vi hvis vi på den måde anfægtes, dog til sidst må vinde og sejre.

Men fri os fra det onde.

Hvad vil det sige?

SVAR: Vi beder i denne bøn under ét om, at Faderen i Himlen vil befri os fra alt ondt på krop og sjæl, ejendom og ære, og en gang, når vi sidste time kommer, skænke os en salig død og i nåde tage os fra denne jammerdal ind i Himlen til sig.

Amen.

Hvad vil det sige?

At jeg skal være vis på, at disse bønner er værdsat og bønhørt hos vor Fader i Himlen, for han har selv påbudt os at bede sådan og lovet, at han vil bønhøre os. Amen, amen, det vil sige: Ja, ja, sådan skal det ske.

Kilde: Den danske Salmebog.