Prøv avisen

Mænd har brug for venner

Ægteskabet har fortrængt venskabet, mener den norske filosof Helge Svare. I 1800-tallet var det helt almindeligt, at mænd lod sig fotografere i fysisk kontakt. Her er det de tre danske malere, Otto Haslund, Albert Price og Pietro Krohn. Foto: Ferd. Cramer, cirka 1863

Det er ikke nok at lade konen definere, hvad venskab er. Mænd har brug for at være venner på egne betingelser. Det har betydning for deres sundhed, mener dansk forsker

Jeg har ingen rigtige venner, men så har jeg jo min kone. Sådan lyder udsagnet fra en 35-årig mand i en norsk interviewundersøgelse.

Undersøgelsen viste, at venskab mellem mænd var blevet noget suspekt, og svaret bekræfter den norske filosof og forfatter Helge Svare i, at venskab mellem mænd i den vestlige verden har gennemgået en radikal forandring gennem de sidste 200 år. Ægteskabet og den romantiske kærlighed mellem mænd og kvinde har i stigende grad overskygget venskab som en vigtig relation.

"Man kan sige, at der er sket en statusforskydning mellem venskab og ægteskab. Mens det før var venskabet, der stod højest, er ægteskabet rykket op og har fortrængt venskabet," siger Helge Svare, hvis bog "Venskab" er udkommet på dansk tidligere på året.

"Det er kvinder, der fremstår som venskabets vindere," mener han og tilføjer:

"Men jeg tror det ændrer sig nu – i takt med øget ligestilling. Mændene tager igen venskabet til sig i større grad, og vi ser tegn på, at både mænd og kvinder prioriterer venner højere end før."

Den danske filosof og sundhedsforsker Simon Sjørup Simonsen peger på, hvordan man i 1800-tallet, før industrialiseringen, så venskab mellem mænd højt besunget.

For eksempel var det legalt, at mænd lod sig fotografere med armen om hinanden uden at det blev anset for at være et tegn på homoseksualitet.

"Med industrialiseringen skete der en afstandstagen mellem mænd, kroppen blev urørlig. Og selvom angsten for homoseksualitet i dag er taget noget af, så ser vi ikke åbenlys kærlighed i relationer mellem mænd, sådan som man kunne se det erklæret i 1800-tallet både i fotografier og breve," forklarer Simon Sjørup Simonsen.

Han fremhæver også, at mænds venskaber er nært knyttet til deres sociale position.

"Mænd er, i sociale sammenhænge, et ekstremt køn. Vi har mange mænd i toppen af samfundet og mange i bunden, mens kvinder mere grupperer sig i midten. Dette faktum er med til at styre, hvordan mænd bliver venner med andre mænd. For eksempel vil mænd i fængsler danne venskaber, fordi de har behov for beskyttelse, og manden i toppen af samfundet kan indgå venskab, fordi det skaffer ham den bedste ordre."

"I disse ekstreme tilfælde bliver venskab en handelsvare, ikke et møde mellem to mennesker, og den risiko er efter min mening større for mænd end for kvinder," mener Simon Sjørup Simonsen, som advarer mænd mod at lade konkurrenceelementet blive for dominerende i deres venskaber.

"Vi skal passe på hinanden, og vi skal kunne hygge os sammen uden at konkurrencen mellem os går ind og dominerer. Kvinder skal i øvrigt, i ligestillingens navn, passe på, at det samme ikke sker for dem," mener han.

Mænds venskaber er også blevet skildret som anderledes end kvinders, fordi mænd i højere grad har side-by-side venskaber, modsat kvindernes face-to-face relationer. Kvinderne taler sammen ansigt-til-ansigt og plejer venskabet ved at være sociale og emotionelle, mens mænd foretrækker at gøre ting sammen, blandt andet fordi de ellers frygter at være kvindagtige.

"Den sondering kan jeg godt være enig i, men det betyder ikke, at mænds venskaber er mindre værd, fordi det er mere ordløst," mener Simon Sjørup Simonsen.

"Vi skal tage os i agt for at lade kvindernes definition af venskab blive den eneste sande. Det ordløse samvær, for eksempel ved at være fælles om et stykke fysisk arbejde, kan have lige så stor værdi og være lige så berigende for to venner, som et samvær, hvor man bruger mange ord."

Simonsen har i et ph.d.-projekt beskæftiget sig med mænds sundhed. Også i den sammenhæng ser han venskab som vigtigt for mænd:

"Vi ved i dag, at mænd distancerer sig fra deres sygdomme i langt højere grad end kvinder gør. Jo mere traditionel en manderolle, des mere distance. Statistikken viser også, at mænd dør tidligere end kvinder, og risikoen øges, hvis de bliver enkemænd. Mænds isolation er altså ofte farlig for dem, men det kan også være en sund reaktion, når en mand lægger afstand til en sygdomsdiagnose og ikke alene vil forbindes med at være en person, der er syg," siger Simon Sjørup Simonsen og opfordrer mænd til ikke at lade deres sociale relationer, venskaberne, blive bestemt af deres koner.

"Kvinder mener ofte, at mænds venskaber er mindre værdifulde, fordi de ikke ligner deres egne, men kvinder har ikke patent på venskabet, og mænd har brug for venner. Det er gavnligt for deres sundhed," understreger den danske forsker.